Pracovní skupina ČNK ICOMOS - Hrady a zámky, tvrze a zříceniny

Úvodní informace k založení pracovní skupiny

Úvodní informace k založení pracovní skupiny ČNK ICOMOS pro Hrady a zámky, tvrze a zříceniny ČR

V českých zemích (v Čechách na Moravě a Slezsku) se díky minimálním materiálním ztrátám za druhé světové války zachovalo neobvykle velké množství hradů, zámků a tvrzí (cca 1600 zámků a 450 hradů a hradních zřícenin), z nichž jen necelých sedm procent bylo určeno ke kulturnímu využití a zpřístupnění.

Číst dále > Pracovní skupina ČNK ICOMOS - Hrady a...

Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

Václav Girsa

památkový architekt, pedagog; narozen v Praze 3. 6. 1945

Studium: 1969 Fakulta stavební ČVUT Praha, obor architektura, 1972 AVU Praha, škola architektury (prof. F. Cubr)

Zaměstnání: 1971 – 1990 SÚRPMO Praha, od 1991 soukromá firma GIRSA AT s.r.o., Atelier pro obnovu a konzervaci historických staveb s arch. M. Hanzlem (spolumajitel a jednatel GIRSA AT s.r.o.) a souběžně od 1992 pedagog na FA ČVUT, 1995 habilitace (docent pro obor rekonstrukce a ochrana památek); 2008 jmenován profesorem na ČVUT, od 1. 9. 2008 vedoucím Ústavu památkové péče.

Číst dále > Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav...

Úvodní slovo Václava Girsy, nového prezidenta ČNK ICOMOS

Úvodní slovo Václava Girsy ze dne 24.1.2015

Milé kolegyně a kolegové, členky a členové ČNK ICOMOS,

dovolte mi několik slov na úvod mého působení ve funkci prezidenta ČNK ICOMOS. Především považuji za korektní zdůraznit, že jsem se neucházel o tento post
z vlastních ambicí, ale na základě výzvy dosavadního prezidenta docenta Josefa Štulce a opakovaného naléhání přátel.

Určitě bych se nenechal přemluvit k tomu, abych se postavil do kontradikce s Josefem Štulcem, jehož si opravdu velmi vážím. Jednak jako přítele, jednak jako
člověka nejzkušenějšího, osvědčeného a tudíž pro prezidentování ČNK ICOMOS nejpovolanějšího.

Číst dále > Úvodní slovo Václava Girsy, nového...

Memorandum k Pražské památkové rezervaci

Memorandum k PPR

Praha není jen světovou kulturní památkou, ale současně i nejkrásnějším městem na světě. Každým svým detailem svědčí o dramatických, kladných ci záporných osudech českého národa i státu. Tyto historické skutečnosti jsou v Praze v těsné vazbě s její architektonickou realitou. Pevné vzájemné propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti představuje jedinečný rys prostředí našeho hlavního města.

Ad 1. Současný stav centrální oblasti a zejména pražské městské památkové rezervace z hlediska základního zabezpečení pozitivního vývoje urbanistického i architektonického je neutěšený.

Read more: Memorandum k Pražské památkové rezervaci

Kulturní ráz a transformace

Kulturní ráz a transformace

Byl jsem po celý život kulturním optimistou. Umožňovalo to překonávat různá úskalí minulosti. V současné době se začínám bát. Nebezpečí nehrozí všude se stejnou intenzitou, mnohde se jeví být vše relativně v pořádku, což vytváří klamné sebeuspokojení. Vyjdu přirozeně z Prahy, města nejkrásnějšího a nejlíbeznějšího, jež je ohrožováno stále sílícími antikulturními tlaky. Umožňuje je relativně slabý památkový zákon bez prováděcího nařízení, jednostranné zrušení tzv. Horákovy vyhlášky, bez požadované adekvátní náhrady, nedostatek územního plánu historického jádra a navíc ještě nejistota v rozhodování a ideová zmatenost některých památkářů.

Read more: Kulturní ráz a transformace

Dopis presidenta ČNK ICOMOS Václavu Klausovi (z roku 2002)

Dopis Václavu Klausovi

Vážený pane předsedo,

především se Vám musím představit. Jsem v čele Českého národního komitétu Mezinárodní rady stavebních památek a sídel – ICOMOS. Tato světová organizace v rámci UNESCO shromažduje odborníky v oboru poznávání a zachování stavebních památek z celého světa. Po celý život se soustřeďuji na poznání Prahy a na vytvoření optimálních podmínek její kulturní budoucnosti jakožto nejkrásnějšího města na světě.

Byl jsem jedním ze zpracovatelů návrhu na zápis Prahy do seznamu světových památek. Dostalo se mi mimořádně vzácného uznání - čestného občanství Prahy. S hlubokým smutkem a vnitřním zoufalstvím jsem četl Váš článek v Architektu „Mrakodrapy na Pankráci: a proč ne?“.

Číst dále > Dopis presidenta ČNK ICOMOS Václavu...

Urbanistické plánování a architektonické realizace

Plánování a realizace

Vážený pane primátore,

dovoluji se na Vás obrátit s naléhavým upozorněním na velmi vážnou a nebezpečnou situaci Prahy na poli urbanistického plánování i nových architektonických realizací. Před určitou dobou jste mne vyzval jakožto člena jedné z Vašich památkových komisí k vyjádření k současné situaci v Praze z uvedených hledisek. Dovolil jsem si úvodem zdůraznit, že Praha jako nesporně nejkrásnější město světa vyžaduje právě v oblasti
urbanismu zcela specifický režim. Hlavním jeho principem musí být jasná představa o celkovém dalším urbanistickém i architektonickém vývoji města, aby nejvyšší kvality pražské byly nejen plně respektovány, ale také zhodnoceny a oživeny.

Read more: Urbanistické plánování a...