Prof. Václav Girsa poskytl rozhovor čtvrtletníku PROPAMÁTKY

Rozhovor s prof. Václavem Girsou

V posledním čísle časopisu PROPAMÁTKY (Zima 2015/2016) se nad stavem ochrany památek u nás zamyslel prof. Václav Girsa z pozice presidenta ČNK, vysokoškolského pedagoga i památkového architekta.

    Obsah rozhovoru