Sedmý ročník Ceny Břetislava Štorma - vyhlášení výsledků

Sedmý ročník Ceny Břetislava Štorma

Dne 25. 6. 2015 proběhlo v usedlosti Kotlářka v Praze 6 slavnostní vyhlášení výsledků sedmého ročníku studentské soutěže o Cenu Břetislava Štorma. Soutěž pořádá tradičně Ústav památkové péče FA ČVUT, GIRSA AT s.r.o., Tomáš Bistřický a Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci se sponzory.

Číst dále > Sedmý ročník Ceny Břetislava Štorma -...

Konference Management statků světového dědictví: rizikové faktory

Management statků světového dědictví: rizikové faktory

Konference Management statků světového dědictví: rizikové faktory

19. – 20. listopadu 2015
Praha, NTM

 

Národní památkový ústav si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci zaměřenou na domácí a zahraniční zkušenosti se správou statků světového dědictví s důrazem na řešení rizikových faktorů, které byly vysledovány v rámci monitoringu, ať periodického, ročního či ad hoc.

 

Konference se koná ve čtvrtek a v pátek 19. a 20. listopadu 2015 a pořádá ji NPÚ ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Národním technickým muzeem pod záštitou České komise pro UNESCO a za podpory Ministerstva kultury ČR.

 

Číst dále > Konference Management statků světového...

Konference k EHD: 50. výročí ICOMOS a 51. výročí Benátské charty

Program konfernece 50. výročí ICOMOS a 51. výročí Benátské charty

Konference 50. výročí ICOMOS a 51. výročí Benátské charty

Český národní komitét ICOMOS pořádá v tradičním podzimním termínu, v rámci oslav Evropského dne památek (EHD), konferenci věnovanou 50. výročí založení Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) a 51. výročí zveřejnění základního a stále živého dokumentu ICOMOS, kterým je tak zvaná Benátská charta.

Číst dále > Konference k EHD: 50. výročí ICOMOS a...

Český národní komitét ICOMOS

Vítejte na oficiálních stránkách ČNK ICOMOS - Českého národního komitétu Mezinárodní rady památek a sídel. Mezinárodní rada památek a sídel (International Council on Monuments and Sites) je mezinárodní nevládní organizace sídlící v Paříži. Organizace se zabývá ochranou kulturního dědictví na celosvětové úrovni.

Mezinárodní oslava 50. výročí založení ICOMOS

Mezinárodní oslava 50. výročí založení ICOMOS

K výše uvedenému 50. výročí (ICOMOS byl založen v roce 1965 ve Varšavě) uspořádal polský národní komitét ve spolupráci s Mezinárodním sekretariátem ICOMOS a s podporou polského ministerstva kultury velkou mezinárodní oslavu spojenou s odbornou konferencí a s následným sezením prezidentů národních komitétů ICOMOS evropského regionu.

Oslavy konané v hlavním sále obnoveného královského zámku ve Varšavě se zúčastnilo předsednictvo ICOMOS International, velký počet prezidentů evropských i mimoevropských národních komitétů, polský ministr kultury, generální konzervátor památek Polska a řada významných osobností polské kultury a památkové péče. Oslav se dále zúčastnilo 130 zahraničních hostů z celého světa a více než 100 předních odborníků památkové péče.

Číst dále > Mezinárodní oslava 50. výročí založení...

Subcategories