Zajímá občany Českého Krumlova osud jejich města?

Dopis pro pana starostu města Český Krumlov Mgr. Dalibora Cardu

Kauza otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově se bezesporu dotýká tohoto města i když se pro absenci vnějších projevů vedení města může zdát, že tomu tak není. ČNK ICOMOS se proto dne 12. května 2015 obrátil na starostu Českého Krumlova pana Mgr. Dalibora Cardu a zastupitelstvo dopisem, ve kterém upozorňuje na vážná rizika, která hrozí Českému Krumlovu v případě porušení našich závazků, vyplývajících ze zápisu Českého Krumlova do Seznamu přírodního a kulturního světového dědictví UNESCO.

 

ČNK ICOMOS v tomto dopise zároveň nabízí osobní setkání s občany města pro objasnění složité kauzy i nabídku spolupráce pro hledání optimálního východiska. Protože na dopis, adresovaný panu starostovi nebyla žádná odezva, zveřejňujeme nyní s odstupem jeho text níže dostupný ve formátu pdf.

Václav Girsa, 4. června 2015

 

 Dopis pro pana starostu města Český Krumlov Mgr. Dalibora Cardu