Další hrozba pro památku UNESCO

Nové stanovisko ČNK ICOMOS k otáčivému hledišti v Českém Krumlově

Nové stanovisko ČNK ICOMOS k otáčivému hledišti v Českém Krumlově

ČNK ICOMOS znovu opakovaně a v souladu s Florentskou chartou a dalšími mezinárodními dokumenty konstatuje, že připravovaný záměr Města České Budějovice budovat nové otáčivé hlediště uvnitř půdorysu unikátní zámecké zahrady státního zámku v Českém Krumlově je nepřijatelným zásahem do integrity mimořádně významné památky. Naše stanovisko je neměnné.

Číst dále > Další hrozba pro památku UNESCO

Zajímá občany Českého Krumlova osud jejich města?

Dopis pro pana starostu města Český Krumlov Mgr. Dalibora Cardu

Kauza otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově se bezesporu dotýká tohoto města i když se pro absenci vnějších projevů vedení města může zdát, že tomu tak není. ČNK ICOMOS se proto dne 12. května 2015 obrátil na starostu Českého Krumlova pana Mgr. Dalibora Cardu a zastupitelstvo dopisem, ve kterém upozorňuje na vážná rizika, která hrozí Českému Krumlovu v případě porušení našich závazků, vyplývajících ze zápisu Českého Krumlova do Seznamu přírodního a kulturního světového dědictví UNESCO.

 

Číst dále > Zajímá občany Českého Krumlova osud...

Neskrývat informace o věcech veřejných – otáčko v Českém Krumlově ve světle nahlédnutí do jednání ministerské komise

Shrnutí jednání Komise ministra kultury

V posledních týdnech se na mě opakovaně obracejí nejen členové ČNK ICOMOS, odborníci památkové péče a spřízněných profesí, ale i zájemci z řad našich laických občanů. Obracejí se s dotazy tohoto typu: Jak je možné, že České Budějovice, Jihočeské divadlo s podporou MK ČR a NPÚ - před zraky veřejnosti plánují akci, která je evidentně v rozporu se zásadami památkové péče, závazky České republiky, zájmy naší země jako kulturní společnosti?

 

Číst dále > Neskrývat informace o věcech veřejných...

Další osobnosti vyjadřují nesouhlas s uvažovaným umístěním otáčivého hlediště v zámecké zahradě

Prostor pod hledištěm na Google Street View

Zpráva ČNK ICOMOS ze dne 25. května 2015

Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. a Prof. Emerit. Scenografie Petr Perina, Dalhousie University, Halifax Nova Scotia, Canada zasílají ČNK ICOMOS svojí podporu v záležitosti otáčivého hlediště situovaného v zahradě zámku v Českém Krumlově.

Předchozí stanoviska a vyjádření řady dalších osobností z významných institucí jsou k dispozici na stránce: Ke stanovisku ČNK ICOMOS se připojily další instituce a osobnosti

Číst dále > Další osobnosti vyjadřují nesouhlas s...

Média o aktuální situaci kolem otáčivého hlediště

iDnes.cz

iDnes.cz pro Budějovice a jižní Čechy přináší nové články upozorňující na důsledky znovuvybudování otáčivého hlediště v zahradě českokrumlovského zámku.

Odstranění točny bylo státem přislíbeno již v roce 1992 v době, kdy byl Český Krumlov zapisován na seznam UNESCO.

Více na

Nový skandál "krumlovské obludy". Proti soutěži jsou přední odborníci (11. května 2015)

Zabraňte stavbě nové točny v zahradě, vyzývá architekt ministra kultury (5. května 2015)

Točna v Krumlově zůstane do roku 2017. Nová může stát v zahradě jinde (9. ledna 2015)

Ať otáčivé hlediště nenarušuje vzácnou zahradu v Krumlově, zní z UNESCO (8. prosince 2014)

Krumlovu po návštěvě komisařek UNESCO svitla naděje na zachování točny (24. srpna 2014)

Číst dále > Média o aktuální situaci kolem...