Ke stanovisku ČNK ICOMOS se připojily další instituce a osobnosti

Dopis ministru kultury ČR ze dne 17.4.2015

Tisková zpráva ČNK ICOMOS č. 3/2015 ze dne 6. května 2015

Významné instituce a osobnosti se připojily ke stanovisku Českého národního komitétu ICOMOS ve věci otáčivého hlediště situovaného v zahradě zámku v Českém Krumlově

Řešení s umístěním nové letní scény v půdorysu unikátní českokrumlovské zahrady je zcela nepřijatelnou alternativou nejen pro odborníky památkové péče a znalce krajinářské a zahradní tvorby, ale též pro uznávané kapacity evropského formátu v oblasti architektonické tvorby, významná pedagogická a vědecká pracoviště.

 Stanovisko ČNK ICOMOS ze dne 2. 1. 2015

Dopis ministru kultury ČR ze dne 17. 4. 2015 - 1. strana, 2. strana

Otáčivé hlediště v Google Maps

Stanoviska a vyjádření k otáčivému hledišti v zahradě zámku v Českém Krumlově:

ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT (v DOC)

prof. Ing. arch. akad arch. Václav Girsa

ÚSTAV INTERIÉRU A VÝSTAVNICTVÍ FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT

doc. akad arch. Vladimír Soukenka

DĚKAN FAKULTY

ARCHITEKTURY ČVUT

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

KATEDRA ARCHITEKTURY

FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT

prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc.

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY TU V LIBERCI (v PDF)

prof. Ing. arch. akad arch. Jiří Suchomel

KATEDRA ARCHITEKTURY TECHNICKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ (v PDF)

prof. Ing. arch. Petr Hrůša

ŠKOLA ARCHITEKTURY AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ

prof. Ing. arch. akad arch. Emil Přikryl

FAKULTA ARCHITEKTÚRY SLOVENSKÉ TECHNICKÉ UNIVERSITY V BRATISLAVĚ

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, Ph.D.

ČESKÁ ORGANIZACE SCÉNOGRAFŮ, DIVADELNÍCH ARCHITEKTŮ A TECHNIKŮ

František Fabián, předseda Ing. arch. Lenka Bednářová

VÝZKUMNÝ ÚSTAV SILVA TAROUCY PRO KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ v.v.i.

Strana 2, Strana 3, Strana 4 doc.RNDr. Ivan Suchara, CSc.

 ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ

AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, v.v.i.

 

prof. PhDr. Pavel Vlček

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ

(Stanovisko 14. 5. 2015)

 

Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. předseda ČKA

Nová stanoviska a vyjádření osobností z významných institucí jsou k dispozici na stránce: Další osobnosti vyjadřují nesouhlas s uvažovaným umístěním otáčivého hlediště v zámecké zahradě