Stanovisko ČKA k zamýšlené výstavbě otáčivého hlediště v zahradě zámku v Českém Krumlově

Stanovisko České komory architektů

Také Česká komora architektů nesouhlasí s umístěním otáčivého hlediště v půdorysu zámecké zahrady a vyzývá politiky, aby respektovali nevyčíslitelnou hodnotu světové památky.

Historická barokní zahrada českokrumlovského zámku je zcela jedinečnou památkou zahradní architektury a významnou součástí celku, zapsaného na Seznamu přírodního a kulturního světového dědictví UNESCO.

Umístění otáčivého hlediště venkovní scény do této zahrady znamenalo v padesátých letech minulého století její zásadní znehodnocení; tento čin byl naposledy nešťastně potvrzen začátkem devadesátých let minulého století. Česká komora architektů (ČKA) se domnívá, že by bylo nesmyslné opakovat tyto chyby minulosti – žádoucí je naopak využít příležitosti, kdy je stávající objekt otáčivého hlediště nutné demontovat, k rehabilitaci tohoto unikátního díla krajinářské architektury, jež by byla bezpochybným přínosem pro vlastní zámecký areál i město Český Krumlov.

Celý text stanoviska je zveřejněn na stránkách České komory architektů K zamýšlené výstavbě otáčivého hlediště v zahradě zámku v Českém Krumlově