The position of CNC ICOMOS to the theatre auditorium in the garden of Český Krumlov Castle

The position of CNC ICOMOS to the theatre auditorium in the garden of Český Krumlov Castle

 The Český Krumlov Castle garden is a most valuable, integral part of the property inscribed on World Heritage List.

Since the very beginning the Czech section of ICOMOS was strongly against the erection of a rather voluminous construction of auditorium (for 600 visitors!) in front of Bellaria summer house on the premises of historical castle garden. It is worth mentioning that the structure has never got the regular planning permission. We found such sort of building completely incompatible with the character and extraordinary architectural and historical qualities of the castle garden.

Číst dále > The position of CNC ICOMOS to the...

Ke stanovisku ČNK ICOMOS se připojily další instituce a osobnosti

Dopis ministru kultury ČR ze dne 17.4.2015

Tisková zpráva ČNK ICOMOS č. 3/2015 ze dne 6. května 2015

Významné instituce a osobnosti se připojily ke stanovisku Českého národního komitétu ICOMOS ve věci otáčivého hlediště situovaného v zahradě zámku v Českém Krumlově

Řešení s umístěním nové letní scény v půdorysu unikátní českokrumlovské zahrady je zcela nepřijatelnou alternativou nejen pro odborníky památkové péče a znalce krajinářské a zahradní tvorby, ale též pro uznávané kapacity evropského formátu v oblasti architektonické tvorby, významná pedagogická a vědecká pracoviště.

Číst dále > Ke stanovisku ČNK ICOMOS se připojily...

Stanovisko ČKA k zamýšlené výstavbě otáčivého hlediště v zahradě zámku v Českém Krumlově

Stanovisko České komory architektů

Také Česká komora architektů nesouhlasí s umístěním otáčivého hlediště v půdorysu zámecké zahrady a vyzývá politiky, aby respektovali nevyčíslitelnou hodnotu světové památky.

Historická barokní zahrada českokrumlovského zámku je zcela jedinečnou památkou zahradní architektury a významnou součástí celku, zapsaného na Seznamu přírodního a kulturního světového dědictví UNESCO.

Číst dále > Stanovisko ČKA k zamýšlené výstavbě...