Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

Václav Girsa

památkový architekt, pedagog; narozen v Praze 3. 6. 1945

Studium: 1969 Fakulta stavební ČVUT Praha, obor architektura, 1972 AVU Praha, škola architektury (prof. F. Cubr)

Zaměstnání: 1971 – 1990 SÚRPMO Praha, od 1991 soukromá firma GIRSA AT s.r.o., Atelier pro obnovu a konzervaci historických staveb s arch. M. Hanzlem (spolumajitel a jednatel GIRSA AT s.r.o.) a souběžně od 1992 pedagog na FA ČVUT, 1995 habilitace (docent pro obor rekonstrukce a ochrana památek); 2008 jmenován profesorem na ČVUT, od 1. 9. 2008 vedoucím Ústavu památkové péče.

Dílo: Celoživotní zaměření architekta na obnovu historického stavebního fondu a péči o architektonické památky. V posledních 20 letech intenzivní soustředění na téma konzervace a restaurování stavebních děl minulosti a rozsáhlý soubor realizací v této oblasti, oceňovaný u nás i v zahraničí. Na území ČR je atelier arch. Girsy jediným tvůrčím pracovištěm, které restaurátorský přístup ke stavebním památkám prosazuje v konkrétních realizacích a zároveň systematicky rozvíjí z hlediska metodiky památkové péče (transformace restaurátorské metody do měřítka stavby) .  

Realizace podle projektů GIRSA AT s.r.o. byly opakovaně oceněny národními i prestižními mezinárodními cenami zejména cenami EUROPA NOSTRA za inovativní přínos aplikace konzervační metody.

Členem: ČKA, OA, ČNK ICOMOS, členem Vědecké rady NPÚ a řady odborných komisí v oblasti památkové péče. Od ledna 2015 je prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS. 

Rozsáhlá přednášková a publikační činnost: desítky studií a odborných studií, spolupráce na metodických publikacích památkové péče, spoluautor vysokoškolských skript a tématických publikací.

www.pamatky-facvut.cz