Obnova památek 2019 - Sanace vlhkého zdiva

Masarykova kolej

19. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi

Ve dnech 19. - 20. 3. 2019 se bude konat v Praze 19. ročník konference Obnova památek s doprovodnou výstavou a exkurzemi pod záštitou a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Fakultou architektury ČVUT v Praze a Českým národním komitétem ICOMOS. Pořadatelem je vzdělávací společnost STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, tématem pro letošní rok Sanace vlhkého zdiva.

Datum a místo konání:
19. - 20. 3. 2019 - úterý a středa

PŘEDNÁŠKY 19. 3. 2019 - úterý - od 9 do cca 17 h

Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 mapa

EXKURZE 20. 3. 2019 - středa - Praha

Invalidovna, Národní muzeum, Hlávkův most, Trauttmansdorffský palác - podrobnosti níže

Záštita a spolupráce:

Přípravný výbor konference:

Ing. arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka

Pavel Jerie - Národní památkový ústav

Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT, president ČNK ICOMOS

Doc. PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, vícepresident ČNK ICOMOS

Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o., jednatel společnosti

PROGRAM PŘEDNÁŠEK 19. 3. 2019 - úterý - od 9 do cca 18 h
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o., jednatel společnosti
Zahájení

Ing.arch. Naděžda Goryczková - Národní památkový ústav, generální ředitelka
Úvodní vystoupení.

Prof. Ing.arch. akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT v Praze, vedoucí Ústavu památkové péče a ČNK ICOMOS, president
Přehled sanačních metod. Ohleduplné metody odstranění vlhkosti s odstupem času.

Ing.arch. Ondřej Šefců - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, ředitel
Zdroje vlhkosti, jejich identifikace a možná řešení.

Ing.arch. Zdeněk Chudárek - Národní památkový ústav, generální ředitelství
Historické postupy zakládání staveb (příklady).
Pochopit příčiny stavebních závad do značné míry často záleží na poznání tradičních stavebních postupů a technologií. Zdroje poznání jsou především v dobových učebnicích a odborné literatuře a ve výsledcích výzkumů historických staveb. Se zakládáním staveb často souvisely vodohospodářské úpravy a izolační opatření, které vedly ke zlepšení vlhkostních poměrů v základových partiích staveb. Principy zakládání staveb se pokusím přiblížit na příkladech významných historických objektů a areálů.

Arch. Miloslav Hanzl - autorizovaný architekt specializující se na opravy památek
Praktické příklady sanace proti vlhkosti u historických staveb.
Od průzkumu, přes posouzení a návrh realizace, k výsledkům sanace vlhkosti u historických staveb tradičními metodami.

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. - Národní památkový ústav, vedoucí technologické laboratoře
Historické omítky a vlhkost.
Význam historických omítek při odvodu vlhkosti z neizolovaných staveb, teorie a příklady ze současné praxe.

Ing.arch. Lukáš Hudák - architekt
Problematika nejen izolací na bastionových fortifikacích.
Nikoliv jílové, ale hliněné souvrství konstrukcí fortifikačních prvků v době výstavby byly jedinou možnou variantou, ale už od dob staveb pevností se hledala jejich náhrada. Přednáška se zaměří na vysvětlení principu konstrukcí fortifikačních staveb, na zatékání a vlhnutí konstrukcí a snahu o jejich nápravu a na problematiku neopravených a opravených konstrukcí využívajících buď čistě hliněných izolaci, nebo pomoci soudobých „moderních“ materiálů.

Ing. Jan Červenák - technik vnitřního prostředí budov
Zapomenuté souvislosti mezi větráním a vlhkostí staveb.

Bc. Josef Řehák - autorizovaný technik pro pozemní stavby s oprávněním k projektování a činnosti prováděné hornickým způsobem
Sanace vlhkého zdiva obnovou původních podzemních systémů.
Příspěvek se týká významu historických podzemních systémů chránících stavby před zvýšenou vlhkostí, možností jejich poznání, obnovy a vlivu na okolní konstrukce, ale i nebezpečí, která pro tyto původní ochranné prvky představují neuváženě použité moderní technologie. Některé příklady historických podzemních systémů prezentované v příspěvku bude možné vidět na terénní exkurzi do areálu Trauttmansdorffského paláce v Praze na Hradčanech.

Na doprovodné výstavě v Masarykově koleji si účastníci mohou zakoupit odbornou literaturu z nabídky NPÚ a Grada Publishing, a.s.

PROGRAM EXKURZÍ 21. 3. 2018 - středa

Invaidovna

2 termíny prohlídek - od 10:00h /obsazeno/ a od 13:00 h, délka cca 1,5 hod.
Stavební historie, plánovaná rekonstrukce a využití objektu v Karlíně.
Průvodce Ing. Miroslav Indra (Národní památkový ústav)

Národní muzeum

2 termíny prohlídek - od 10:00h /obsazeno/ a od 13:00h /obsazeno/, délka cca 2 hod.
Suterén, nádvoří a vestavba do východního nádvoří s náhledem do spojovacího tunelu, vestibul, nově zpřístupňované sály přízemí a historický zasedací sál, Pantheon, výběr výstavních sálů.
Průvodce Pavel Jerie (Národní památkový ústav)

Destrukční účinky srážkové vody na příkladu Hlávkova mostu

1 termín prohlídky - od 10:00h, délka cca 1 hod.
V rámci pochůzky budou společně prohlédnuty závady na vozovce a zábradlí mostu, posléze na klenbách a pilířích z úrovně ostrova Štvanice, které jsou způsobeny dlouhodobým zatékání a absencí běžné i speciální údržby.
Průvodce Ing. arch. Ondřej Šefců (Národní památkový ústav)

Trauttmansdorffský palác v Loretánské ulici - prohlídka odvodňovacího systému

1 termín prohlídky - od 11:00h, délka cca 1,5 hod. /obsazeno/
Prohlídka části historického odvodňovacího podzemního systému Trauttmansdorffského paláce v Praze na Hradčanech. Po skupinkách 5 až 7 osob bude možné prolézt úsek odvodňovací štoly výšky 100 až 120 cm a délky 25 m a vstoupit do prevetové komory. S ohledem na nízký profil se doporučuje pracovní obuv s pevnou špičkou a nelze vyloučit mírné ušpinění oděvu, zejména kolen. Pro čekající účastníky bude připravena návštěva původních vězeňských cel z druhé poloviny 19 století umístěná v suterénu objektu. Závěrem je přislíbena návštěva místní palácové kaple.
Průvodce Bc. Josef Řehák (speleolog)

INFORMACE O PROGRAMU, CENÍK A PŘIHLÁŠKA NA WEBU POŘADATELE:

https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=730&record=32436

Pořadatel:

STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Tel.: 234 221 123 - 124

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.studioaxis.cz/