Nová publikace / Václav Girsa: Paměť kamenů

Václav Girsa: Paměť kamenů

Nová publikace, vydaná Vydavatelstvím ČVUT s podporou FA ČVUT a ČNK ICOMOS za přispění KB a.s. Praha.

Václav Girsa: Paměť kamenů, 1. vydání, 344 stran, 548 fotografií. Formát 205x205 mm, ISBN 978-80-01-06855-7

K dostání na https://eobchod.cvut.cz a nebo v Univerzitním knihkupectví odborné literatury, Technická 6, Praha 6 - Dejvice

Read more: Nová publikace / Václav Girsa: Paměť...

Zpravodaj ČNK ICOMOS 2/2022

Zpravodaj ČNK ICOMOS 2/2022

Zpravodaj Českého národního komitétu ICOMOS - číslo 2 / rok 2022.

Vážené členky a vážení členové Českého národního komitétu ICOMOS,

otevíráte druhé číslo Zpravodaje ČNK ICOMOS, zaznamenávající klíčové aktivity, jimiž jste se jako členové Mezinárodní rady památek a sídel zapojili do dění ve prospěch ochrany kulturního dědictví od posledních měsíců roku 2021 do konce roku 2022. Uplynulé období si zřejmě budeme spojovat s dvěma zásadními historickými událostmi ...

Číst dále > Zpravodaj ČNK ICOMOS 2/2022

Český národní komitét ICOMOS volil nové vedení

Snímek nového vedení ČNK ICOMOS

Dne 29. února 2024 se v Praze konalo plenární zasedání ČNK ICOMOS (Mezinárodní rady památek a sídel). Hlavním tématem byla volba nového vedení, Řídícího výboru ČNK ICOMOS. 

Podle stanov vypršelo období působnosti dosavadního vedení. Novým prezidentem byl většinou hlasů zvolen doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D. „Přál bych si, abychom měli v komitétu zastoupeny všechny potřebné odbornosti a mohli být dále spolehlivými advokáty památek, od archeologických přes umělecké, historické a moderní až po kulturní krajiny,“ uvedl jako jednu z priorit nový prezident ČNK ICOMOS Horáček.

Číst dále > Český národní komitét ICOMOS volil...

Gratulujeme Ing. Alešovi Krejčů !

Při příležitosti oslav Mezinárodního dne památek a sídel dne 18. dubna 2017 udělil ve Španělském sále Pražského hradu ministr kultury Daniel Herman Cenu Ministerstva kultury za památkovou péči Ing. Alešovi Krejčů, dlouholetému šéfovi jihočeské památkové péče, bývalému generálnímu řediteli NPÚ a čestnému členu ČNK ICOMOS.

Cena se uděluje za mimořádné výsledky či tvůrčí počiny v oblasti ochrany, zkoumání, uchování a prezentace kulturních památek.

Ing. Alešovi Krejčů za zasloužené ocenění upřímně blahopřejeme !!!!!!

V. Girsa 2. 5. 2017

Zpravodaj ČNK ICOMOS 1/2021

Zpravodaj ČNK ICOMOS 1/2021

Zpravodaj Českého národního komitétu ICOMOS - číslo 1 / rok 2021.

Vážené členky a členové Českého národního komitétu ICOMOS, vážení přátelé,

Český národní komitét ICOMOS, stejně tak jako ostatní národní komitéty evropských zemí, sdružuje ty, jimž záleží na uchování tradičních hodnot. Propojuje odborníky, kteří nejen svým profesním zaměřením, ale nezřídka též dobrovolnou prací v rámci více než padesátileté činnosti Mezinárodní rady památek a sídel usilují o uchování památek, historických urbanistických celků a kulturní ...

Číst dále > Zpravodaj ČNK ICOMOS 1/2021

Mezinárodní den památek a sídel 2016 - Kulturní dědictví a sport

Renesanční míčovna v Královské zahradě Pražského hraduá

V dubnu letošního roku se budou v brazilském Rio de Janeiru konat XXXI. letní olympijské hry.

U příležitosti této významné události vyzval ICOMOS věnovat v letošním roce Mezinárodní den památek a sídel (18. duben 2016) kulturnímu dědictví sportu.

Sport doprovází rozvoj lidské společnosti od nepaměti a zanechal svědectví ve formě nejrůznějších stavebních zařízení a vybavení souvisejících se sportovními aktivitami. Mnoho z objektů zasvěcených sportu se vyznačuje mimořádnými hodnotami z hlediska vývoje architektury, umění i stavebně-konstrukčních postupů.

Konference Památky a sport

Informace budou průběžně doplňovány. Děkujeme za pochopení.

Subcategories