Zpravodaj ČNK ICOMOS 2/2022

Zpravodaj ČNK ICOMOS 2/2022

Zpravodaj Českého národního komitétu ICOMOS - číslo 2 / rok 2022.

Vážené členky a vážení členové Českého národního komitétu ICOMOS,

otevíráte druhé číslo Zpravodaje ČNK ICOMOS, zaznamenávající klíčové aktivity, jimiž jste se jako členové Mezinárodní rady památek a sídel zapojili do dění ve prospěch ochrany kulturního dědictví od posledních měsíců roku 2021 do konce roku 2022. Uplynulé období si zřejmě budeme spojovat s dvěma zásadními historickými událostmi ...

 

 

 

 

Obsah

Úvodní slovo / 1

Aktivity ČNK ICOMOS | Řídící výbor ČNK ICOMOS a klíčové aktivity v období od srpna 2021 do prosince 2022 / 3

Činnost vědeckých komitétů ČNK ICOMOS a zapojení do činnosti mezinárodních vědeckých komitétů a pracovních skupin ICOMOS / 5

Cena Břetislava Štorma 2019–2022 / 15

Obnova glorietu v Růžové zahradě v Děčíně získala cenu Grand Prix Obce architektů v kategorii Rekonstrukce / 20

Přednáškový cyklus Památky na FA ČVUT v Praze – podzim 2022 / 21

Kdo nás opustil / 22

Stanoviska, veřejné projevy a dopisy prezidia ČNK / 23

Zpravodaj ČNK ICOMOS -2/2022