Zpravodaj ČNK ICOMOS 1/2021

Zpravodaj ČNK ICOMOS 1/2021

Zpravodaj Českého národního komitétu ICOMOS - číslo 1 / rok 2021.

Vážené členky a členové Českého národního komitétu ICOMOS, vážení přátelé,

Český národní komitét ICOMOS, stejně tak jako ostatní národní komitéty evropských zemí, sdružuje ty, jimž záleží na uchování tradičních hodnot. Propojuje odborníky, kteří nejen svým profesním zaměřením, ale nezřídka též dobrovolnou prací v rámci více než padesátileté činnosti Mezinárodní rady památek a sídel usilují o uchování památek, historických urbanistických celků a kulturní ...

 

 

 

 

Obsah

Úvodní slovo prezidenta ČNK ICOMOS / 1

Aktivity ČNK ICOMOS / 3

Činnost Vědeckých komitétů ČNK ICOMOS / 5

Zapojení ČNK ICOMOS do činnosti mezinárodních výborů ICOMOS od ledna 2020 do března 2021 / 17

44. zasedání Výboru pro světové dědictví / 20

Personálie / 24

Cena Ministerstva kultury ČR za památkovou péči / 24

Noví členové / 25

Kdo nás opustil / 27

Stanoviska, veřejné projevy a dopisy prezidia ČNK / 28

Zpravodaj ČNK ICOMOS -1/2021