Český národní komitét ICOMOS

Vítejte na oficiálních stránkách ČNK ICOMOS - Českého národního komitétu Mezinárodní rady památek a sídel. Mezinárodní rada památek a sídel (International Council on Monuments and Sites) je mezinárodní nevládní organizace sídlící v Paříži. Organizace se zabývá ochranou kulturního dědictví na celosvětové úrovni.

Mezinárodní oslava 50. výročí založení ICOMOS

Mezinárodní oslava 50. výročí založení ICOMOS

K výše uvedenému 50. výročí (ICOMOS byl založen v roce 1965 ve Varšavě) uspořádal polský národní komitét ve spolupráci s Mezinárodním sekretariátem ICOMOS a s podporou polského ministerstva kultury velkou mezinárodní oslavu spojenou s odbornou konferencí a s následným sezením prezidentů národních komitétů ICOMOS evropského regionu.

Oslavy konané v hlavním sále obnoveného královského zámku ve Varšavě se zúčastnilo předsednictvo ICOMOS International, velký počet prezidentů evropských i mimoevropských národních komitétů, polský ministr kultury, generální konzervátor památek Polska a řada významných osobností polské kultury a památkové péče. Oslav se dále zúčastnilo 130 zahraničních hostů z celého světa a více než 100 předních odborníků památkové péče.

Číst dále > Mezinárodní oslava 50. výročí založení...

Fenomén zpřístupněných hradů a zámků

Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. na konferenci

Projev Ing. arch. Mileny Hauserové, CSc. z ÚPP FA ČVUT

Projev byl přednesen dne 24. dubna 2015 ve Starém Purkrabství na Vyšehradě u příležitosti konference Hodnoty hradů a zámků České republiky

Vážené dámy, vážení pánové,

otevřít téma zpřístupněných hradů a zámků před zasvěceným auditoriem může být úkolem snadným i nesnadným.

Snadným potud, pokud se budeme chtít vzájemně znovu ujistit o oprávněnosti názoru, že máme na mysli mimořádně hodnotný soubor památkových objektů... Že máme na mysli unikátnost tohoto souboru, za kterou vděčí jak své vlastní kulturní hodnotě tak i důsledkům svého dramatické osudu v průběhu minulého století. Nemáme snad jiný druh památek, který by byl s takovou razancí vykořeněn ze svého přirozeného užívání a de facto převeden na dráhu muzejního exponátu. Budeme hovořit o souboru památek, který v důsledku souhry historických okolností nemá v míře autenticity v celém evropském prostoru obdobu. Věřím, že v těchto bodech snadno dospějeme názorové shody.

Méně souznění ovšem může nastat v okamžiku, kdy začneme reálně uvažovat, jak s tímto unikátním dědictvím zacházet. Jistěže tak, jak přísluší této nejvýraznější součásti našeho kulturního dědictví... Co to ale znamená?

Celý obsah přednášky Ing. arch. Mileny Hauserové CSc. ke stažení zde Fenomén zpřístupněných hradů a zámků

Konference Hodnoty hradů a zámků České republiky

Z konference Hodnoty hradů a zámků České republiky 2015

Tisková zpráva ČNK ICOMOS č. 4/2015 ze dne 24. května 2015

Konference Hodnoty hradů a zámků ČR se uskutečnila dne 23. dubna 2015 ve spolupráci ČNK ICOMOS, ÚPP FA ČVUT a Omnium z. s.

Dne 23. dubna proběhla ve Starém purkrabství na Vyšehradě v prostředí komorního sálu konference, pořádaná ČNK ICOMOS ve spolupráci s ÚPP FA ČVUT a Omnium z.s., které poskytla záštitu paní generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková. Akce vznikla za finanční podpory MK ČR. Konference se zúčastnilo téměř 50 návštěvníků, z toho 25 z NPÚ, 2 ze Slovenského národního komitétu ICOMOS, 4 kasteláni soukromých zámků, 2 účastníci z MK a minimálně 2 z ORP. Konference bezesporu přinesla řadu významných podnětů pro toto téma. Tiskovou zprávu o průběhu konference otiskujeme.

Číst dále > Konference Hodnoty hradů a zámků České...

Mezinárodní den památek a sídel 2015 - projev ředitelky OPP KPR

Ředitelka OPP KPR PhDr. Ivana Kyzourová

Projev ředitelky odboru památkové péče Kanceláře Pražského hradu

Projev byl přednesen dne 16. dubna 2015 ve Španělském sálu Pražského hradu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážení vzácní hosté,

je mi ctí, že jménem Kanceláře prezidenta republiky mohu zde ve Španělském sále přivítat vás, kteří se vytrvale zasazujete o regeneraci našich historických sídel. Starost o historické dědictví je projevem respektu k minulosti našich památek a výrazem víry v jejich budoucnost. Tato víra někdy překáží záměrům lidí, kteří mají méně osobní vztah k minulosti a neváhají památky i celé historické lokality zatěžovat přestavbami nebo novostavbami, které často sledují především komerční cíle a podle toho také vypadají. Ti, komu se jejich přístup nelíbí, jsou označeni za konzervativní, někdy dokonce zpozdilé odpůrce moderní architektury.

Číst dále > Mezinárodní den památek a sídel 2015 -...

Mezinárodní den památek a sídel 2015 - projev prezidenta ČNK ICOMOS

Prezident ČNK ICOMOS prof. Václava Girsa

Projev prezidenta Českého národního komitétu ICOMOS

Projev byl přednesen dne 16. dubna 2015 ve Španělském sálu Pražského hradu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel

Vážení a vzácní hosté, dámy a pánové, přátelé i milovníci památek,

Český národní komitét ICOMOS oceňuje činnost Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Provázání společných aktivit historických měst a obcí vytváří silný potenciál, který při záchraně a regeneraci památek hraje velmi významnou roli. Soustavná péče o historický ráz našich měst a vesnic je ale zodpovědností nás všech vůči dalším generacím – a protože se jedná o veřejný zájem, vyžaduje tato oblast setrvalou, všestrannou podporu ze strany státu.

Číst dále > Mezinárodní den památek a sídel 2015 -...

Mezinárodní den památek a historických sídel - 18. duben 2015

Mezinárodní den památek a sídel 2015 na Pražském hradě

 Tisková zpráva ČNK ICOMOS č. 2/2015 ze dne 24. dubna 2015

Mezinárodní den památek a historických sídel - vyhodnocení Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2014

U příležitosti mezinárodního dne památek a historických sídel se dne 16. dubna 2015 uskutečnil ve Španělském sále Pražského hradu slavností akt k předání cen za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón za rok 2014 a vyhlášení jednoho z měst Historickým městem roku 2014.

Číst dále > Mezinárodní den památek a historických...

Subcategories