Konference Hodnoty hradů a zámků České republiky

Z konference Hodnoty hradů a zámků České republiky 2015

Tisková zpráva ČNK ICOMOS č. 4/2015 ze dne 24. května 2015

Konference Hodnoty hradů a zámků ČR se uskutečnila dne 23. dubna 2015 ve spolupráci ČNK ICOMOS, ÚPP FA ČVUT a Omnium z. s.

Dne 23. dubna proběhla ve Starém purkrabství na Vyšehradě v prostředí komorního sálu konference, pořádaná ČNK ICOMOS ve spolupráci s ÚPP FA ČVUT a Omnium z.s., které poskytla záštitu paní generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková. Akce vznikla za finanční podpory MK ČR. Konference se zúčastnilo téměř 50 návštěvníků, z toho 25 z NPÚ, 2 ze Slovenského národního komitétu ICOMOS, 4 kasteláni soukromých zámků, 2 účastníci z MK a minimálně 2 z ORP. Konference bezesporu přinesla řadu významných podnětů pro toto téma. Tiskovou zprávu o průběhu konference otiskujeme.

 Tisková zpráva ze dne 24. 5. 2015 ke konferenci Hodnoty hradů a zámků České republiky 2015

 

Projev Ing. arch. Mileny Hauserové