Prof. Václav Girsa o mezinárodní spolupráci při záchraně arch. dědictví

V říjnu 2015 prof. V. Girsa president ČNK ICOMOS a vedoucí Ústavu památkové péče na fakultě architektury ČVUT v Praze hovořil ve Studiu Leonardo Českého rozhlasu na téma Celosvětová ochrana architektonického dědictví a historických památek.

Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa

Prof. Ing. arch. akad.arch. Václav Girsa

Foto: Marián Vojtek, převzato z webu Českého rozhlasu

 

K poslechu zde http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3491847