Konference Management statků světového dědictví: rizikové faktory

Management statků světového dědictví: rizikové faktory

Konference Management statků světového dědictví: rizikové faktory

19. – 20. listopadu 2015
Praha, NTM

 

Národní památkový ústav si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci zaměřenou na domácí a zahraniční zkušenosti se správou statků světového dědictví s důrazem na řešení rizikových faktorů, které byly vysledovány v rámci monitoringu, ať periodického, ročního či ad hoc.

 

Konference se koná ve čtvrtek a v pátek 19. a 20. listopadu 2015 a pořádá ji NPÚ ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Národním technickým muzeem pod záštitou České komise pro UNESCO a za podpory Ministerstva kultury ČR.

 

Konference je pořádaná při příležitosti 70. výročí založení UNESCO s cílem připomenout širokou působnost této organizace při ochraně světového dědictví. Záměrem není pouze definovat rizikové faktory statků světového dědictví v České republice, ale také představit příklady, jakými způsoby jim lze předcházet nebo jak se jim daří či nedaří čelit a jaká opatření byla k jejich eliminaci přijata. Plánovaná konference bude rovněž prezentovat poznatky druhého cyklu periodického monitoringu světového dědictví pro region Evropy a Severní Ameriky, jehož součástí je z hlediska světového dědictví Česká republika.

 

Podrobné informace o konferenci na stránkách Národního památkového ústavu nebo níže v programu.

 

   Program konference Management statků světového dědictví: rizikové faktory

  Conference Programme: Risk management at World Heritage Sites