Hodnoty hradů a zámků České republiky: péče a prezentace

Plakát ke konferenci Hodnoty hradů a zámků ČR

Český národní komitét ICOMOS za podpory MK pořádá konferenci s názvem

Hodnoty hradů a zámků České republiky: péče a prezentace (současný stav – východiska – perspektivy) 

Místo konání: Staré Purkrabství, NKP Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, Praha 2

Datum a čas konání: dne 23. dubna v Praze, od 9:00 hod

Spolupořadatelé: Omnium z.s., ÚDU AV ČR v.v.i, ÚPP FA ČVUT, záštita ing. arch. Naděždy Goryczkové, generální ředitelky NPÚ

Vložné: 200 Kč

Registrace: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Číst dále > Hodnoty hradů a zámků České republiky:...

Mezinárodní letní škola k barokní architektuře a umění

Mezinárodní letní škola

Na červenec letošního roku se na Broumovsku připravuje mezinárodní Letní škola k barokní architektuře a umění pod názvem „Barokní venkovské kostely v kontextu evropské kultury“.

Letní školu připravují Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Římskokatolická farnost v Broumově a občanské sdružení Omnium, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.

Organizátoři setkání chtějí otevřít prostor pro neformální mezioborovou diskusi o barokních venkovských kostelech v kontextu evropské kultury, zároveň iniciovat výměnu zkušeností mezi odborníky a studenty z oblastí dějin kultury, umění a architektury, dokumentace historických staveb a uměleckých děl, jejich ochrany a restaurování.

Číst dále > Mezinárodní letní škola k barokní...

50 let Benátské charty

Na letošní rok připadá padesátileté výroční vydání Mezinárodní charty o konzervaci a restaurování památek a sídel, která je známá pod názvem Benátská charta. Dokument byl výstupem z velkého mezinárodního kongresu památkových architektů a techniků, konaného v Benátkách ve dnech 25. – 31. května 1964.

Charta ve stručné formě vyjádřila základní principy péče o památky a sídla. Vycházela přitom z hlubokých zkušeností, omylů i úspěchů více než stoletého vývoje památkové péče v Evropě včetně nedávných zkušeností záchrany a obnovy památek těžce poškozených za 2. světové války. Díky tomu je Benátská charta dokumentem nesmírně moudrým a vyváženým, který ani dnes neztratil na své aktuálnosti.

ČNK ICOMOS připomene toto významné výroční aktualizovaným překladem textu Benátské charty a hodnotícím článkem v časopisu Zprávy památkové péče. Na začátek podzimu ČNK ICOMOS rovněž připravuje konferenci, která by zhodnotila pozitivní přínos Benátské charty a její význam pro současnou památkovou péči. Aktualizovaný překlad Benátské charty přikládáme.

Read more: 50 let Benátské charty

Informace o činnosti

ICOMOS International informuje o tom, že:

•    Tématem roku 2016 je Sportovní dědictví .
•    Téma si klade za cíl posílit povědomí o významu kulturního dědictví napříč světovou komunitou.
•    I ČNK ICOMOS bude na webu ICOMOS.cz zveřejňovat akce, které budete k tématu pořádat.
•    Vybrané akce mohou získat záštitu presidenta ČNK.
•    Téma lze využít i pro organizování akcí ke dni 18. 4. 2016 tj. k Mezinárodnímu dni památek a sídel.
•    Národní komitéty budou o plánovaných aktivitách informovat mezinárodní sekretariát ICOMOS.

Organizujeme

Na stránce se pracuje. V průběhu měsíce bude doplněn seznam konferencí a seminářů pořádaných nebo spolupořádaných ČNK ICOMOS.

Děkujeme za pochopení.

Mezinárodní dokumenty

Český národní komitét ICOMOS usiluje o dostupnost a přiblížení mezinárodních památkových úmluv a chart odborné i laické veřejnosti České republiky. Dodnes je s dílčími úpravami užíván překlad Benátské charty z francouzštiny, pořízený jejím spoluautorem Jakubem Pavlem.

V roce 2001 vydal ČNK s podporou tehdejšího Státního ústavu památkové péče český překlad dalších textů pod názvem Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví a měl revizí překladů i editorské pomoci významný podíl na rozšířené a ucelenější publikaci Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví vydané s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky Národním památkovým ústavem v roce 2007.

Uvedené dokumenty lze stáhnout kliknutím na náhled titulních stran.

Read more: Mezinárodní dokumenty

Subcategories