50 let Benátské charty

Na letošní rok připadá padesátileté výroční vydání Mezinárodní charty o konzervaci a restaurování památek a sídel, která je známá pod názvem Benátská charta. Dokument byl výstupem z velkého mezinárodního kongresu památkových architektů a techniků, konaného v Benátkách ve dnech 25. – 31. května 1964.

Charta ve stručné formě vyjádřila základní principy péče o památky a sídla. Vycházela přitom z hlubokých zkušeností, omylů i úspěchů více než stoletého vývoje památkové péče v Evropě včetně nedávných zkušeností záchrany a obnovy památek těžce poškozených za 2. světové války. Díky tomu je Benátská charta dokumentem nesmírně moudrým a vyváženým, který ani dnes neztratil na své aktuálnosti.

ČNK ICOMOS připomene toto významné výroční aktualizovaným překladem textu Benátské charty a hodnotícím článkem v časopisu Zprávy památkové péče. Na začátek podzimu ČNK ICOMOS rovněž připravuje konferenci, která by zhodnotila pozitivní přínos Benátské charty a její význam pro současnou památkovou péči. Aktualizovaný překlad Benátské charty přikládáme.

 

Doc. PhDr. Josef Štulc, prezident ČNK ICOMOS

Soubory ke stažení:

Benátská charta ke stažení ve formátu pdf (Adobe Reader)

Benátská charta ke stažení ve formátu doc (Microsoft Word)