Hodnoty hradů a zámků České republiky: péče a prezentace

Plakát ke konferenci Hodnoty hradů a zámků ČR

Český národní komitét ICOMOS za podpory MK pořádá konferenci s názvem

Hodnoty hradů a zámků České republiky: péče a prezentace (současný stav – východiska – perspektivy) 

Místo konání: Staré Purkrabství, NKP Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, Praha 2

Datum a čas konání: dne 23. dubna v Praze, od 9:00 hod

Spolupořadatelé: Omnium z.s., ÚDU AV ČR v.v.i, ÚPP FA ČVUT, záštita ing. arch. Naděždy Goryczkové, generální ředitelky NPÚ

Vložné: 200 Kč

Registrace: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Konference je určena především kastelánům, odborným a výkonným garantům státních hradů a zámků, pracovníkům ÚPS NPÚ a soukromým vlastníkům památek.

Konference si klade za cíl přiblížit zcela mimořádné hodnoty souboru českých a moravských hradů a zámků, prohloubit vzájemnou informovanost v péči o něj, umožnit srovnání postojů, koncepcí i společenských dopadů v rámci celé České republiky. Konference má napomoci nastínit východiska a perspektivní úkoly pro další období v kontextu s tradicí evropské památkové péče s vědomím naléhavé potřeby ohleduplné péče a důstojné prezentace mimořádných hodnot. Smyslem konference je také na základě zkušeností z těch regionů, kde je zajištěna vysoká úroveň péče o státní hrady a zámky, reflektovat limitující podmínky pro docílení vysoké kvality péče a vytvořit prostor pro větší míru názorové shody v péči o celý soubor. Záměrem je na základě této shody formulovat v závěru konference alespoň elementární zásady jednotných metodických postupů péče o hrady a zámky a jejich kultivované prezentace.

PROGRAM KONFERENCE:
9:00 – 9:30 Registrace

DOPOLEDNÍ BLOK
9:30 – 10:00  Zahájení:  Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Naděžda Goryczková
10:00 – 10:20 Ing. arch. Milena Hauserová : Fenomén zpřístupněných hradů a zámků
10:20 – 10:40 Doc. PhDr. Josef Štulc: Instalované hrady a zámky
10:40 – 11.20 přestávka na kávu
11:20 – 11:40 PhDr. Eva Lukášová: Identifikace a uchování historického interiéru na příkladu zámku Veltrusy
11:40 – 12:00 Ing. Ina Truxová: Hodnoty zámeckých zahrad a parků  
12:00 – 12:30 Diskuze
12:30 – 13.30 Přestávka na oběd
 
ODPOLEDNÍ BLOK 
13:30 – 13:50 PhDr. Pavel Slavko: Český Krumlov - příklad komplexní péče o významný areál
13:50 – 14:10 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.: Poznámky k aktuálním zkušenostem se správou hradů a zámků na regionální úrovni
14:10 – 14:30 Pavel Jerie: Úspěchy a prohry v péči o státní hrady a zámky
14:30 – 15:00 Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa: Desatero péče o hrady a zámky
15:00 – 16:00 Diskuze
16:00 – 17:00 Závěr 

 

Plakát ke konferenci Hodnoty hradů a zámků České republiky