Český národní komitét ICOMOS volil nové vedení

Na snímku zleva: Václav Girsa, Martin Horáček, Karel Kuča, Martina Potůčková

Dne 29. února 2024 se v Praze konalo plenární zasedání ČNK ICOMOS (Mezinárodní rady památek a sídel). Hlavním tématem byla volba nového vedení, Řídícího výboru ČNK ICOMOS. 

Podle stanov vypršelo období působnosti dosavadního vedení. Novým prezidentem byl většinou hlasů zvolen doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D. „Přál bych si, abychom měli v komitétu zastoupeny všechny potřebné odbornosti a mohli být dále spolehlivými advokáty památek, od archeologických přes umělecké, historické a moderní až po kulturní krajiny,“ uvedl jako jednu z priorit nový prezident ČNK ICOMOS Horáček.

Viceprezidenty byli zvoleni prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa a Ing. arch. Karel Kuča. Funkci generální sekretářky a pokladní byla zvolena Mgr. Martina Potůčková.

Nově zvolený exekutivní výbor bude pracovat v tomto složení: Tomáš Bistřický, Ing. Martin Čerňanský, Ph.D., Ing. arch. Tomáš Drdácký, Mgr. Dalibor Halátek, Ing. arch. Miloslav Hanzl, Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., doc. PhDr. Josef Štulc, prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D., ing. arch. Karel Kuča, Mgr. Martina Potůčková a Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.

Na plenárním zasedání byl nově zvolen čestným prezidentem ČNK ICOMOS prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa. Doc. PhDr. Josef Štulc byl nově zvolen čestným členem ČNK ICOMOS. Josefu Štulcovi a Ing. arch. Olze Bašeové bylo blahopřáno k životnímu jubileu.

Snímek: Martin Frouz

Jan Štoll

komunikace ČNK ICOMOS

724 736 536