Tisková zpráva ČNK ICOMOS k misi WHS UNESCO a ICOMOS

Tisková zpráva ČNK ICOMOS

Historické centru Prahy hrozí zařazení na Seznam světového dědictví v ohrožení

Z Centra světového dědictví UNESCO (WHC) a centrály Mezinárodní rady pro památky a sídla ICOMOS byla ministerstvu kultury a hlavnímu městu Praze doručena závěrečná zpráva Společné monitorovací mise.

Adresáti zprávu dosud nezveřejnili. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že chráněné Historické centrum Prahy je ohroženo. Mise mapovala stav památky UNESCO v březnu 2019. Komisaři UNESCO vyjádřili politování nad nečinností státní správy při ochraně Historického centra Prahy.

 K tiskové zprávě přikládáme přílohu obsahující rovněž soubor doporučení, která by měla být provedena s cílem zvládat potenciální hrozby a chránit charakteristické rysy, jež vyjadřují výjimečnou hodnotu památky.

 

Tisková zpráva ČNK ICOMOS k misi WHS UNESCO a ICOMOS

Příloha tiskové zprávy ČNK ICOMOS k misi WHS UNESCO a ICOMOS