Mezinárodní den památek a historických sídel - 19. duben 2016

Mezinárodní den památek a sídel 2016 na Pražském hradě

Tisková zpráva ČNK ICOMOS č. 1/2016 ze dne 21. dubna 2016

Vyhodnocení Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2015

U příležitosti mezinárodního dne památek a historických sídel se dne 19. dubna 2016 uskutečnil ve Španělském sále Pražského hradu slavností akt k předání cen za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón za rok 2015 a vyhlášení jednoho z nominovaných měst Historickým městem roku 2015.

Dvacátý první ročník v pořadí již tradičně pořádalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Ministerstvem kultury a ČNK ICOMOS.

Přítomné učastníky přivítal za Kancelář prezidenta republiky zástupce vedoucího kanceláře PhDr. Václav Velčovský. Při zahájení slavnosti promluvili náměstci ministrů Ministerstva kultury, Ministerstva místního rozvoje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poté následoval projev prezidenta ČNK ICOMOS prof. Václava Girsy a předsedy Stružní historických sídel Čech, Moravy a Slezska Libor Honzárek.

Vyvrcholením programu bylo předání cen krajským vítězům soutěže, titul Historické město roku 2015 získalo město Příbor. Blahopřejeme.

Pozoruhodný příspěvek předsedy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pana Libora Honzárka a projev prezidenta ČNK ICOMOS otiskujeme.

Václav Girsa, 21. 4. 2014

Mezinárodní den památek a sídel - Španělský sál Pražského hradu

Projev prezidenta ČNK ICOMOS pana prof. Václava Girsy

Projev předsedy SHSČMS pana Libora Honzárka