Mezinárodní konference ICOMOS IFLA Garden Heritage

Garden Heritage - Zahradní dědictví 2017

OBNOVA – PÉČE – PREZENTACE

Datum a místo konání:

21. 9. - 24. 9. 2017 KROMĚŘÍŽ


Po dvaceti letech se do České republiky opět vrací mezinárodní konference ICOMOS/IFLA, která proběhne v unikátním prostředí památek UNESCO – Prahy a Kroměříže – ve dnech 21. až 24. září 2017. Stejně jako v roce 1977, kdy se obdobné setkání uskutečnilo poprvé, budou hlavními tématy obnova, péče a prezentace historických zahrad. Od doby konání poslední konference došlo k úspěšné obnově řady historických zahrad.

Řada cenných areálů památek zahradního umění je však stále zatížena mnoha otazníky. Z těchto důvodů bychom rádi pozvali zahradní a krajinářské architekty, profesionály zabývající se touto problematikou, ale i všechny ostatní se zájmem historii a současnost zahrad a parků k odborné diskusi. Kolegy z celého světa zveme ke vzájemnému sdílení osvědčených postupů v péči o zahrady a jejich prezentaci po završení náročných obnov, jakož i nejnovějších poznatků o zahradní archeologii, historických dokumentech a dalších zdrojích poznání.

Diskutován bude okruh tří hlavních témat, souvisejících s historickými zahradami a parky, jejich budoucností a zejména potenciál jejich adekvátního uchování, ale také využití a prezentace moderní formou. Hlavním řečníkem této sekce bude odborník z Velké Británie, pan David Jacques. Následovat bude paní Monica Luengo, expertka ze Španělska, s tématem obnovy a následné péče. Poté dostane slovo sekce okrasných zahrad s důrazem na vegetaci, její historii, výzkum a následné využití, kde bude hlavním řečníkem pan Jochen Martz ze Spolkové republiky Německo.

Druhá část konference se odehraje na Moravě a bude zaměřena na interpretaci a prezentaci zahrad. Hlavními přednášejícími této části budou belgický expert pan Herman van der Bossche a paní Emanuela Borio z Itálie. Program konference umožní nejen sdílení zkušeností, ale představí i přední díla zahradního dědictví v Čechách a na Moravě.


Program konference
Přihláška k účasti na konferenci
Výzva k účasti na konferenci