Otevřený dopis ČNK ICOMOS primátorovi Hlavního města Praha Zdeňku Hřibovi ve věci ochrany historického centra Prahy

V Praze dne 11. května 2020.

ČNK ICOMOS oceňuje, že Rada Hlavního města Prahy deklarovala lepší přístup k památkám, než tomu bylo v minulém volebním období. S obavou však sleduje pokračující faktické ignorování většiny doporučení závěrů Společné reaktivní monitorovací mise Centra světového dědictví UNESCO a rady ICOMOS historického centra Prahy z 25.-29. března 2019 odpovědnými institucemi Hlavního města Prahy.

 Otevřený dopis ČNK ICOMOS primátorovi Hl. města Praha