Z historie ČNK ICOMOS

Český národní komitét (dále ČNK) ICOMOS vznikl již v roce 1965. Do roku 2002 měl povahu co do počtu uzavřeného speciálního útvaru tehdejšího Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody.

V prvních letech v něm působil především doc. Jakub Pavel, historik umění a památkové péče, spoluautor Benátské charty a tehdejší ředitel SÚPPOP Vladimír Novotný, zvolený i do mezinárodního exekutivního komitétu ICOMOS.

V 70. - 80. letech byl presidentem ČNK ICOMOS známý urbanista prof. Emanuel Hruška a jeho členy hlavní tvůrci komplexní Koncepce ochrany historických měst v ČR Aleš Vošahlík a Karel Kibic.

V rozhodujícím období po revoluci v roce 1989 stál v čele ČNK ICOMOS doc. Dobroslav Líbal, který položil základy jeho nezávislého postavení a vnesl do jeho činnosti vysoké nároky na odbornost a občanskou statečnost. Český národní komitét se v nezávislé odborné pozici podílí na všech výše charakterizovaných činnostech mezinárodního ICOMOSu (viz níže Statut).