Blahopřání prezidentovi

Vážený pane prezidente,

především nám dovolte, abychom Vám opravdu od srdce blahopřáli ke zvolení do funkce prezidenta České republiky.

Zároveň nám dovolte, abychom Vám alespoň krátce představili náš občanský spolek. Národní komitét je českou sekcí ICOMOS – mezinárodní rady památek a sídel. Tato nevládní organizace s celosvětovou působností sdružuje uznávané odborníky – architekty, historiky a archeology – působící v oboru ochrany památek, historických městských a vesnických sídel a kulturní krajiny. Kromě jiného je ICOMOS ...

Blahopřání prezidentovi