Informace o památkách UNESCO

Na stránce se pracuje. V průběhu měsíce bude doplněn text se základními informacemi o památkách UNESCO.

Děkujeme za pochopení.

Památky UNESCO

Karlův most, Malá Strana a Pražský hrad

Česká republika je na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zastoupena celkem dvanácti položkami, a to zatím výhradně z oblasti kulturního dědictví. Je to více, než by v porovnání s jinými státy odpovídalo jejich rozloze a počtu obyvatel.

Statky světového dědictví na území České republiky byly Výborem světového dědictví zapsány postupně mezi lety 1992 až 2003. Právě na úspěchu českých nominací měl významný podíl Český národní komitét (ČNK) ICOMOS, a to především svým kvalitně zpracovaným výběrem lokalit pro tzv. indikativní (předběžný) seznam k zápisu na Seznam světového dědictví. Tento první výběr byl dílem presidenta ČNK uměleckého historika Dobroslava Líbala, který v něm zúročil své mimořádné znalosti památkového fondu České republiky. Výběr pro indikativní seznam vznikal ještě v době ČSFR, proto rovněž stojí za některými úspěšnými zápisy Slovenské republiky.

Read more: Památky UNESCO

Subcategories