Vzpomínky na profesora Milana Pavlíka

S Milanem Pavlíkem jsem se seznámil již v počátcích své dráhy památkáře v SÚPPOP (Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody) v polovině 70. let minulého století. Byl jsem tehdy, spolu se starším kolegou Jaroslavem Stöckelem a mladším Pavlem Jerie, pověřen sledovat obnovu zámku v Troji, kterou Milan, pracovník SÚRPMO (Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů), projektoval. Obdivoval jsem jeho dokonalé stavebně historické poznání památky a promyšlené, minimalizované modernizační intervence jeho návrhu. Balvanem na cestě k odsouhlasení Milanova brilantního projektu se stal tehdejší ředitel SÚPPOPu Vladimír Novotný.

Číst dále > Vzpomínky na profesora Milana Pavlíka

Josef Štulc osmdesátiletý

docent PhDr. Josef Štulc

Doyen české památkové péče, docent PhDr. Josef Štulc, oslavil 4. března 2024 své osmdesáté narozeniny. Narodil se v Praze, svá vysokoškolská studia zahájil na Stavební fakultě ČVUT (obor architektura), avšak po krátké době přešel na studium dějin umění na pražské Univerzitě Karlově, kde absolvoval v roce 1968. Po nástupu na pracoviště státní památkové péče v roce 1967 se angažoval v tehdy připravovaném novém výnosu chebské městské památkové rezervace. 

Číst dále > Josef Štulc osmdesátiletý

Paní architektka Olga Anna Bašeová jubilující

Životní jubileum paní Ing. arch. Olgy Bašeové

V prvním měsíci nového roku 2024 oslaví paní architektka své velké a krásné životní jubileum. U dam se data neprozrazují, ale toto nadcházející je opravdu již úctyhodné a neuvěřitelné, neb paní Olga Anna se nemění a stále zůstává nejen šarmantní, ale především velmi činnou dámou, kterou uznává jak odborný svět, tak široké spektrum lidé v jejím okolí. Její rodina je široká, a tak je velmi vytížena a bývá obtížné najít termín společného setkání.

Číst dále > Paní architektka Olga Anna Bašeová...

Za Alešem Krejčů

Aleš Krejčů

Dne 8. srpna nečekaně zemřel ve věku 78 let Ing. arch. Aleš Krejčů, nejdéle aktivně sloužící památkář v Česku, emeritní mnohaletý ředitel Památkového ústavu v Českých Budějovicích. Patřil k osobnostem, které výrazně formovaly českou památkovou péči posledních desetiletí, jak z hlediska filozofie jejího přístupu ke kulturnímu dědictví, tak z hlediska optimalizace jejích organizačních struktur, ekonomiky a systému práce.

Číst dále > Za Alešem Krejčů

Subcategories