Urbanistické plánování a architektonické realizace

Plánování a realizace

Vážený pane primátore,

dovoluji se na Vás obrátit s naléhavým upozorněním na velmi vážnou a nebezpečnou situaci Prahy na poli urbanistického plánování i nových architektonických realizací. Před určitou dobou jste mne vyzval jakožto člena jedné z Vašich památkových komisí k vyjádření k současné situaci v Praze z uvedených hledisek. Dovolil jsem si úvodem zdůraznit, že Praha jako nesporně nejkrásnější město světa vyžaduje právě v oblasti
urbanismu zcela specifický režim. Hlavním jeho principem musí být jasná představa o celkovém dalším urbanistickém i architektonickém vývoji města, aby nejvyšší kvality pražské byly nejen plně respektovány, ale také zhodnoceny a oživeny.

Tato základní koncepce budoucího harmonického a kulturního vývoje Praze zcela chybí. Tento tragický nedostatek zaviňuje dlouhý sled urbanistických i architektonických katastrof, které již Prahu zasáhly a bezprostredne ohrožují. Připomenu nepochopitelné Longin bussines
centrum, brutálne vražené do jednoho z vysoce působivých a nedotknutelných území novoměstské památkové rezervace. Lze ješte připomenouti, že soubor Myslbek vyrostl přímo uprostřed rezervace v bezprostředním sousedství dvou vynikajících národních kulturních památek, Karolina a Stavovského divadla, všichni byli bezmocní.

Celý text adresovaný primátoru hl. m. Prahy presidentem ČNK ICOMOS JuDr. PhDr. Dobroslavem Líbalem, DrSc. dne 21. srpna 2001 je k dispozici níže.

Urbanistické plánování a architektonická realizace ke stažení ve formátu pdf (Adobe Reader)