Odkazy na instituce a neziskové organizace

Zahraniční odkazy

Mezinárodní rada památek a sídel ICOMOS - www.icomos.org 

Institucionální odkazy (abecedně)

Akademie věd České republiky - www.cas.cz

České vysoké učení technické v Praze - www.cvut.cz

Ministerstvo kultury - www.mkcr.cz

Národní památkový ústav - www.npu.cz

Národní technické muzeum - www.ntm.cz

Univerzita Karlova - www.cuni.cz

Vysoké učení technické v Brně - www.vutbr.cz

Tématické odkazy (abecedně)

Cyklus (Ne)tušené souvislosti - www.npu.cz/netusene-souvislosti

Lidová architektura a památky ČR - www.lidova-architektura.cz

Ústav památkové péče FA ČVUT v Praze - www.pamatky-facvut.cz

Občanská sdružení a společnosti (abecedně)

Omnium, o.s. - www.omniumos.cz