Poslání ČNK ICOMOS

ICOMOS zajišťuje pro UNESCO vedle dalších agend zpracování komplexních odborných posudků statků navrhovaných členskými státy k zápisu na Seznam světového dědictví a to jak z hlediska jejich mimořádné universální kulturní hodnoty, tak co do jejich připravenosti k zápisu. Činností svých členů šíří a popularizuje ICOMOS principy péče o kulturní dědictví a v případě nutnosti organizuje či podílí se na veřejných kampaních za záchranu ohrožených památek. ICOMOS pečlivě sleduje a šíří proces vědeckého poznání i praxe péče o kulturní dědictví.