Dopis presidenta ČNK ICOMOS Václavu Klausovi (z roku 2002)

Dopis Václavu Klausovi

Vážený pane předsedo,

především se Vám musím představit. Jsem v čele Českého národního komitétu Mezinárodní rady stavebních památek a sídel – ICOMOS. Tato světová organizace v rámci UNESCO shromažduje odborníky v oboru poznávání a zachování stavebních památek z celého světa. Po celý život se soustřeďuji na poznání Prahy a na vytvoření optimálních podmínek její kulturní budoucnosti jakožto nejkrásnějšího města na světě.

Byl jsem jedním ze zpracovatelů návrhu na zápis Prahy do seznamu světových památek. Dostalo se mi mimořádně vzácného uznání - čestného občanství Prahy. S hlubokým smutkem a vnitřním zoufalstvím jsem četl Váš článek v Architektu „Mrakodrapy na Pankráci: a proč ne?“.

V tomto mém dopise se nebudu zabývat tematikou mrakodrapů, i když osobně s nimi kategoricky nesouhlasím, a připomínám, že tato lokalita je v ochranném pásmu pražské městské památkové rezervace ve smyslu § 17 zákona c. 20/1987 Sb. Zdrcující je obsah pátého a sedmého odstavce Vašeho článku. Považuji proto za svou povinnost naň reagovat.

Tragická je skutečnost, že obsah těchto odstavců nebyl předmětem dotazu Architekta. Připojil jste je z Vaší vnitřní potřeby vyslovit naprosto negativní pohled na pražskou památkovou rezervaci .

Celý dopis adresovaný předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR presidentem ČNK ICOMOS JuDr. PhDr. Dobroslavem Líbalem, DrSc. dne 10. ledna 2002 je k dispozici níže.

Dopis presidenta ČNK ICOMOS Václavu Klausovi ke stažení ve formátu pdf (Adobe Reader)