Profesor Dr. Michael Petzet

Profesor Dr. Michael Petzet

Český národní komitét ICOMOS s velkou lítostí oznamuje, že 29. 5. 2019 nečekaně zemřel ve věku 86 let profesor Dr. Michael Petzet, historik umění, emeritní generální konzervátor Bavorska a mnohaletý president ICOMOS International (1999-2008).

Prof. Petzet svými brilantními studiemi o autenticitě památek, mezinárodních dokumentech památkové péče a o současném směřování našeho oboru udržoval, hájil a rozvíjel na mezinárodním fóru tradici a zkušenosti evropského přístupu k hodnotám kulturního dědictví a k péči o ně.

K českému prostředí měl zvlášť vřelý vztah jako znalec našich památek i české výtvarné kultury, který s nevšední ochotou uvedl po pádu totalitního režimu Český národní komitét ICOMOS do mezinárodního společenství. Ztráta profesora Petzeta, do konce svých dnů intelektuálně činného, je pro mezinárodní komunitu památkářů nenahraditelná.

Trvale zůstane v našich vděčných vzpomínkách.

Václav Girsa, president ČNK ICOMOS, Josef Štulc, vice president a čestný president ČNK ICOMOS

prof. Dr. Michael Petzet