Blahopřání prezidentovi

Vážený pane prezidente,

především nám dovolte, abychom Vám opravdu od srdce blahopřáli ke zvolení do funkce prezidenta České republiky.

Zároveň nám dovolte, abychom Vám alespoň krátce představili náš občanský spolek. Národní komitét je českou sekcí ICOMOS – mezinárodní rady památek a sídel. Tato nevládní organizace s celosvětovou působností sdružuje uznávané odborníky – architekty, historiky a archeology – působící v oboru ochrany památek, historických městských a vesnických sídel a kulturní krajiny. Kromě jiného je ICOMOS ...

Číst dále > Blahopřání prezidentovi

Profesor Dr. Michael Petzet

Profesor Dr. Michael Petzet

Český národní komitét ICOMOS s velkou lítostí oznamuje, že 29. 5. 2019 nečekaně zemřel ve věku 86 let profesor Dr. Michael Petzet, historik umění, emeritní generální konzervátor Bavorska a mnohaletý president ICOMOS International (1999-2008).

Prof. Petzet svými brilantními studiemi o autenticitě památek, mezinárodních dokumentech památkové péče a o současném směřování našeho oboru udržoval, hájil a rozvíjel na mezinárodním fóru tradici a zkušenosti evropského přístupu k hodnotám kulturního dědictví a k péči o ně.

Číst dále > Profesor Dr. Michael Petzet

Pocta české památkové péči

Slavnostní večer ve Španělském sále

Laureátem ceny Jože Plečnika 2019 se stal prof. Václav Girsa

Během slavnostního večera k Poctě české památkové péče, který se konal 3. října ve Španělském sále Pražského hradu, převzal Cenu Jože Plečnika 2019 také prof. Václav Girsa z Ústavu památkové péče FA ČVUT. Tato cena se uděluje jako ocenění celoživotního díla v oblasti památkové péče.

Večer byl zároveň poctou lidem a organizacím, kteří svůj profesní život spojili s náročným úkolem ochrany našich památek.

Read more: Pocta české památkové péči