Znovu odmítnutí věcného návrhu rekodifikace stavebního práva

Znovu odmítnutí věcného návrhu rekodifikace stavebního práva

Znovu odmítnutí věcného návrhu rekodifikace stavebního práva

Seminář Památková péče a stavební právo v Poslanecké sněmovně

Dne 18. 3. 2019 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky z iniciativy pana poslance a 1. místopředsedy Poslaneckého klubu Pirátů PS Parlamentu ČR Lukáše Černohorského odborný seminář, zaměřený na diskuzi ke kontroverznímu materiálu – k věcnému návrhu rekodifikace stavebního práva.Návrh věcného záměru představila paní Marcela Pavlová, náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování MMR.

V následujícím programu vystoupili s velmi kritickým příspěvky Vlastislav Ouroda, náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví MK ČR, Václav Girsa, prezident ČNK ICOMOS, Richard Biegel, místopředseda Klubu Za starou Prahu, Martin Kadrman, viceprezident ASORKD a Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ.

Jak v příspěvcích přednášejících, tak v otevřené diskuzi zazněla mimořádně kritická slova na adresu MMR s ohledem ke koncepčně nepřijatelnému návrhu novelizace stavebního práva. Opakovaně zazněl požadavek na stažení jednostranně zaměřené, zcela nevyvážené normy, která zcela ignoruje veřejný zájem a zásadním způsobem ohrožuje kulturní dědictví naší země.

Projev prezidenta ČNK ICOMOS Václava Girsy níže uveřejňujeme.

 Projev prezidenta ČNK ICOMOS Václava Girsy k rekodifikaci stavebního práva