Stanovisko k otáčivému hledišti v zahradě zámku v Českém Krumlově

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově

Historická zahrada zámku v Českém Krumlově je architektonickou a uměleckou památkou mimořádné hodnoty. Patří ke kvalitativně nejcennějším částem území, které je zaspáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Český komitét ICOMOS se vzhledem k hodnotě památky od počátku jednoznačně stavěl proti umístění otáčivého hlediště přímo na jejím území. , Hlediště, dimenzované dnes pro 600 diváků, dle našeho názoru poškozuje chráněný statek fyzicky. Škody vznikly již při jeho výstavbě realizované v roce 1993 bez souhlasného závazného stanoviska ministerstva kultury ČR a řádného stavebního povolení, aniž byl proveden a dokumentován předstihový archeologický výzkum.

Číst dále > Stanovisko k otáčivému hledišti v...

Subcategories