Zajímá občany Českého Krumlova osud jejich města?

Dopis pro pana starostu města Český Krumlov Mgr. Dalibora Cardu

Kauza otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově se bezesporu dotýká tohoto města i když se pro absenci vnějších projevů vedení města může zdát, že tomu tak není. ČNK ICOMOS se proto dne 12. května 2015 obrátil na starostu Českého Krumlova pana Mgr. Dalibora Cardu a zastupitelstvo dopisem, ve kterém upozorňuje na vážná rizika, která hrozí Českému Krumlovu v případě porušení našich závazků, vyplývajících ze zápisu Českého Krumlova do Seznamu přírodního a kulturního světového dědictví UNESCO.

 

Číst dále > Zajímá občany Českého Krumlova osud...

Stanovisko k otáčivému hledišti v zahradě zámku v Českém Krumlově

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově

Historická zahrada zámku v Českém Krumlově je architektonickou a uměleckou památkou mimořádné hodnoty. Patří ke kvalitativně nejcennějším částem území, které je zaspáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Český komitét ICOMOS se vzhledem k hodnotě památky od počátku jednoznačně stavěl proti umístění otáčivého hlediště přímo na jejím území. , Hlediště, dimenzované dnes pro 600 diváků, dle našeho názoru poškozuje chráněný statek fyzicky. Škody vznikly již při jeho výstavbě realizované v roce 1993 bez souhlasného závazného stanoviska ministerstva kultury ČR a řádného stavebního povolení, aniž byl proveden a dokumentován předstihový archeologický výzkum.

Číst dále > Stanovisko k otáčivému hledišti v...

Subcategories