Další hrozba pro památku UNESCO

Nové stanovisko ČNK ICOMOS k otáčivému hledišti v Českém Krumlově

Nové stanovisko ČNK ICOMOS k otáčivému hledišti v Českém Krumlově

ČNK ICOMOS znovu opakovaně a v souladu s Florentskou chartou a dalšími mezinárodními dokumenty konstatuje, že připravovaný záměr Města České Budějovice budovat nové otáčivé hlediště uvnitř půdorysu unikátní zámecké zahrady státního zámku v Českém Krumlově je nepřijatelným zásahem do integrity mimořádně významné památky. Naše stanovisko je neměnné.

Číst dále > Další hrozba pro památku UNESCO

Zajímá občany Českého Krumlova osud jejich města?

Dopis pro pana starostu města Český Krumlov Mgr. Dalibora Cardu

Kauza otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově se bezesporu dotýká tohoto města i když se pro absenci vnějších projevů vedení města může zdát, že tomu tak není. ČNK ICOMOS se proto dne 12. května 2015 obrátil na starostu Českého Krumlova pana Mgr. Dalibora Cardu a zastupitelstvo dopisem, ve kterém upozorňuje na vážná rizika, která hrozí Českému Krumlovu v případě porušení našich závazků, vyplývajících ze zápisu Českého Krumlova do Seznamu přírodního a kulturního světového dědictví UNESCO.

 

Číst dále > Zajímá občany Českého Krumlova osud...

Významné kauzy

ČNK ICOMOS navazuje na příklad svého zesnulého presidenta Dobroslava Líbala a vstupuje formou písemných memorand a upozornění a v krajních případech i medializací do všech jemu včas známých případů ohrožení hodnot významných památek, historických sídel či kulturní krajiny, především těch, které jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.

V posledních letech a v současnosti jde například o následující kauzy (abecedně):

Český Krumlov - problém otáčivého hlediště před letohrádkem Bellarie v zámecké zahradě

ČNK ICOMOS naprosto nebrání pokračování zdejší kulturně významné a velmi populární tradici divadla v přírodě. Současnou podobu divadelní scény s monstrózním hledištěm však považuje za naprosto neslučitelnou s mimořádnou hodnotou zahrady. Ztotožňuje se s požadavkem přemístění točny do bývalé zásobní zahrady v ose zámecké zahrady, případně na jiné místo v jejím sousedství.

Read more: Významné kauzy

Subcategories