Neskrývat informace o věcech veřejných – otáčko v Českém Krumlově ve světle nahlédnutí do jednání ministerské komise

Shrnutí jednání Komise ministra kultury

V posledních týdnech se na mě opakovaně obracejí nejen členové ČNK ICOMOS, odborníci památkové péče a spřízněných profesí, ale i zájemci z řad našich laických občanů. Obracejí se s dotazy tohoto typu: Jak je možné, že České Budějovice, Jihočeské divadlo s podporou MK ČR a NPÚ - před zraky veřejnosti plánují akci, která je evidentně v rozporu se zásadami památkové péče, závazky České republiky, zájmy naší země jako kulturní společnosti?

 

Číst dále > Neskrývat informace o věcech veřejných...

Významné kauzy

ČNK ICOMOS navazuje na příklad svého zesnulého presidenta Dobroslava Líbala a vstupuje formou písemných memorand a upozornění a v krajních případech i medializací do všech jemu včas známých případů ohrožení hodnot významných památek, historických sídel či kulturní krajiny, především těch, které jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.

V posledních letech a v současnosti jde například o následující kauzy (abecedně):

Český Krumlov - problém otáčivého hlediště před letohrádkem Bellarie v zámecké zahradě

ČNK ICOMOS naprosto nebrání pokračování zdejší kulturně významné a velmi populární tradici divadla v přírodě. Současnou podobu divadelní scény s monstrózním hledištěm však považuje za naprosto neslučitelnou s mimořádnou hodnotou zahrady. Ztotožňuje se s požadavkem přemístění točny do bývalé zásobní zahrady v ose zámecké zahrady, případně na jiné místo v jejím sousedství.

Read more: Významné kauzy

Další osobnosti vyjadřují nesouhlas s uvažovaným umístěním otáčivého hlediště v zámecké zahradě

Prostor pod hledištěm na Google Street View

Zpráva ČNK ICOMOS ze dne 25. května 2015

Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. a Prof. Emerit. Scenografie Petr Perina, Dalhousie University, Halifax Nova Scotia, Canada zasílají ČNK ICOMOS svojí podporu v záležitosti otáčivého hlediště situovaného v zahradě zámku v Českém Krumlově.

Předchozí stanoviska a vyjádření řady dalších osobností z významných institucí jsou k dispozici na stránce: Ke stanovisku ČNK ICOMOS se připojily další instituce a osobnosti

Číst dále > Další osobnosti vyjadřují nesouhlas s...

Subcategories