Informace o památkách UNESCO

Na stránce se pracuje. V průběhu měsíce bude doplněn text se základními informacemi o památkách UNESCO.

Děkujeme za pochopení.

Neskrývat informace o věcech veřejných – otáčko v Českém Krumlově ve světle nahlédnutí do jednání ministerské komise

Shrnutí jednání Komise ministra kultury

V posledních týdnech se na mě opakovaně obracejí nejen členové ČNK ICOMOS, odborníci památkové péče a spřízněných profesí, ale i zájemci z řad našich laických občanů. Obracejí se s dotazy tohoto typu: Jak je možné, že České Budějovice, Jihočeské divadlo s podporou MK ČR a NPÚ - před zraky veřejnosti plánují akci, která je evidentně v rozporu se zásadami památkové péče, závazky České republiky, zájmy naší země jako kulturní společnosti?

 

Číst dále > Neskrývat informace o věcech veřejných...

Památky UNESCO

Karlův most, Malá Strana a Pražský hrad

Česká republika je na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zastoupena celkem dvanácti položkami, a to zatím výhradně z oblasti kulturního dědictví. Je to více, než by v porovnání s jinými státy odpovídalo jejich rozloze a počtu obyvatel.

Statky světového dědictví na území České republiky byly Výborem světového dědictví zapsány postupně mezi lety 1992 až 2003. Právě na úspěchu českých nominací měl významný podíl Český národní komitét (ČNK) ICOMOS, a to především svým kvalitně zpracovaným výběrem lokalit pro tzv. indikativní (předběžný) seznam k zápisu na Seznam světového dědictví. Tento první výběr byl dílem presidenta ČNK uměleckého historika Dobroslava Líbala, který v něm zúročil své mimořádné znalosti památkového fondu České republiky. Výběr pro indikativní seznam vznikal ještě v době ČSFR, proto rovněž stojí za některými úspěšnými zápisy Slovenské republiky.

Read more: Památky UNESCO

Další osobnosti vyjadřují nesouhlas s uvažovaným umístěním otáčivého hlediště v zámecké zahradě

Prostor pod hledištěm na Google Street View

Zpráva ČNK ICOMOS ze dne 25. května 2015

Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i. a Prof. Emerit. Scenografie Petr Perina, Dalhousie University, Halifax Nova Scotia, Canada zasílají ČNK ICOMOS svojí podporu v záležitosti otáčivého hlediště situovaného v zahradě zámku v Českém Krumlově.

Předchozí stanoviska a vyjádření řady dalších osobností z významných institucí jsou k dispozici na stránce: Ke stanovisku ČNK ICOMOS se připojily další instituce a osobnosti

Číst dále > Další osobnosti vyjadřují nesouhlas s...

Subcategories