Memorandum k Pražské památkové rezervaci

Memorandum k PPR

Praha není jen světovou kulturní památkou, ale současně i nejkrásnějším městem na světě. Každým svým detailem svědčí o dramatických, kladných ci záporných osudech českého národa i státu. Tyto historické skutečnosti jsou v Praze v těsné vazbě s její architektonickou realitou. Pevné vzájemné propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti představuje jedinečný rys prostředí našeho hlavního města.

Ad 1. Současný stav centrální oblasti a zejména pražské městské památkové rezervace z hlediska základního zabezpečení pozitivního vývoje urbanistického i architektonického je neutěšený.

Celý text Memoranda adresovaného primátoru hl. m. Prahy presidentem ČNK ICOMOS JuDr. PhDr. Dobroslavem Líbalem, DrSc. dne 14. března 1999 je k dispozici níže.

Memorandum ke stažení ve formátu pdf (Adobe Reader)