Dopis ČNK ICOMOS k obnově katedrály Notre Dame v Paříži

Dopis ČNK ICOMOS k obnově katedrály Notre Dame v Paříži

Vážení kolegové a přátelé z francouzské sekce ICOMOS.

 

Dovolte nám, abychom znovu vyjádřili nesmírnou lítost české kulturní veřejnosti a naší národní sekce ICOMOS nad tragickým požárem katedrály Notre Dame v Paříži. Nezakrýváme, že pociťujeme i velké znepokojení a obavy ze současné a budoucí situace této jedinečné památky.

Věříme, že závažné poškození stavební podstaty vzácné katedrály, její žárem a vodou ohrožené zdivo a umělecká výzdoba se podaří uvážlivým technickým zabezpečením a restaurátorskou aktivitou úspěšně eliminovat, tak aby nedošlo k dalším destrukcím nenahraditelné originální hmotné substance stavby. Jsme si vědomi, že to bude proces velmi náročný a dlouhodobý.

Celé znění dopisu v české i francouzské verzi uvádíme níže.

Dopis ČNK ICOMOS k obnově katedrály Notre Dame v Paříži (česky)

Dopis ČNK ICOMOS k obnově katedrály Notre Dame v Paříži (francouzsky)