Konference Památky sportu

Plakát ke konferenci Památky sportu

Český národní komitét ICOMOS si Vás dovoluje pozvat na konferenci

Památky sportu

Místo konání: přednáškový sál NTM v Praze 7

Datum a čas konání: dne 10. května 2016

Spolupořadatelé: Národní technické muzeum

Vložné: 200 Kč

Registrace: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

U příležitosti konání XXXI. letních olympijských her je celoročním tématem ICOMOS kulturní dědictví sportu.

Sport doprovází rozvoj lidské společnosti od nepaměti. Sportovní aktivity našich předků zanechaly do dnešních dnů svědectví ve formě nejrůznějších stavebních zařízení a vybavení souvisejících se sportovními aktivitami. Mnoho z objektů zasvěcených sportu se vyznačuje mimořádnými hodnotami z hlediska vývoje architektury, umění i stavebně-konstrukčních postupů. Některé z nich budou připomenuty v rámci konference.

Přednášející:

Ivan P. Muchka: „Ad corporis & ad animi sanitatem". Na okraj dedikace císaři Maxmiliánu II. v publikaci De Arte Gymnastica

Sylva Dobalová: Renesanční míčovny, renesanční tenis

Martin Horáček: Jednoduchý sloh renesanční" a "nejjednodušší gotické formy": Architektura tělocvičen a sokoloven v letech 1861-1918

Petr Vorlík: "Poválečná sportovní architektura a cesta k expresivnímu tvarosloví"

Miroslav Pavel
: Co je a bude Strahovský stadion

Program konference Památky sportu

Plakát ke konferenci Památky sportu