Paní architektka Olga Anna Bašeová jubilující

Životní jubileum paní Ing. arch. Olgy Bašeové

V prvním měsíci nového roku 2024 oslaví paní architektka své velké a krásné životní jubileum. U dam se data neprozrazují, ale toto nadcházející je opravdu již úctyhodné a neuvěřitelné, neb paní Olga Anna se nemění a stále zůstává nejen šarmantní, ale především velmi činnou dámou, kterou uznává jak odborný svět, tak široké spektrum lidé v jejím okolí. Její rodina je široká, a tak je velmi vytížena a bývá obtížné najít termín společného setkání.

Odborný zájem této dlouholeté památkářky, specialistky na oblast historických zahrad, parků a krajiny je dodnes velmi živý, a často překvapí svojí účastí na odborných setkáních kolegů a konferencích. Její věhlas je znám nejen v České republice a Slovensku, ale i v dalších zemích světa. Po dlouhá desetiletí je členkou vědeckého výboru ICOMOS/IFLA pro kulturní krajinu a její jméno dodnes mezi kolegy na mezinárodním poli budí respekt a obdiv. Paní architektka s velkou grácií a erudicí zastává svůj post též v Českém národním komitétu ICOMOS, kde předává své zkušenosti ostatním. Vzhledem k dlouhodobé kontinuitě členství v mnoha odborných komisích a radách, ale také aktivní přítomnosti u zrodu četných mezinárodních dokumentů, je možnost osobních konzultací a rozhovorů s ní nanejvýše cenná.

Paní architektka se definitivně zasloužila o výchovu a osvětu několika generací dnešních odborníků v oblasti památek zahradního umění. Její kniha o pražských zahradách a další studie dodnes patří k zásadním pracím v oboru.

Této dámě patří velká gratulace a přání mnoha dalších let pevného zdraví a zdaru ve všech aktivitách, které tak úspěšně zvládá.