Informace o projektu SOVPIS

Informace o projektu SOVPIS

Prostorový informační systém vernakulární architektury a sídel

Cílem projektu je vytvoření prostorového informačního systému lidové architektury včetně technických památek a sídel, zahrnujícího prostorovou identifikaci v soupisové databázi s vazbou na geografický informační systém. Datový základ systému tvoří archiv digitální a digitalizované dokumentace Společnosti pro obnovu vesnice a malého města, z.s. (dále jen SOVAMM), jejíž členové se na řešení projektu podílí. Někteří jsou zároveň i členy pracovní skupiny pro lidovou architekturu ČNK ICOMOS.

Hlavním předmětem projektu je lidová a stavitelská architektura, která patří mezi nejohroženější typologické druhy nemovitého dědictví nejen v České republice. Převážně se přitom jedná o památky regionálního významu, spoluvytvářející kulturní identitu jednotlivých vesnic, osad i samot. Jejich poznání a prezentace je jedním z klíčových předpokladů uchování kulturních hodnot dědictví venkova pro příští generace. Systém je plně kompatibilní s Integrovaným informačním systémem památkové péče spravovaném Národním památkovým ústavem, na který je rovněž napojen prostřednictvím sdílených prostorově identifikačních prvků.

Více informací o projektu SOVPIS

Mapa lokalit SOVPIS