Mezinárodní den památek a historických sídel - 18. duben 2015

Mezinárodní den památek a sídel 2015 na Pražském hradě

 Tisková zpráva ČNK ICOMOS č. 2/2015 ze dne 24. dubna 2015

Mezinárodní den památek a historických sídel - vyhodnocení Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2014

U příležitosti mezinárodního dne památek a historických sídel se dne 16. dubna 2015 uskutečnil ve Španělském sále Pražského hradu slavností akt k předání cen za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón za rok 2014 a vyhlášení jednoho z měst Historickým městem roku 2014.

Akci pořádalo tradičně již po dvacáté Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Ministerstvem kultury a ČNK ICOMOS.

Při zahájení slavnosti promluvili ministr kultury Daniel Herman, ministryně místního rozvoje ing. Karla Šlechtová, viceprezident a čestný prezident ČNK ICOMOS doc. PhDr. Josef Štulc,  prezident ČNK ICOMOS prof. Václav Girsa a předseda Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska Libor Honzárek.

Titul historické město roku 2014 získalo město Cheb, byly předány ceny krajským vítězům soutěže o titul Historické město roku 2014. Zvláštní uznání za vynikající výsledky v Programu regenerace získaly města Polná, Prachatice a Nový Jičín. Ceny ministryně pro místní rozvoj za vynikající realizaci Programu regenerace a zároveň 100.000,- Kč získaly Jičín a Praha 1

Cenu MK za památkovou péči obdržel prof. PhDr. Tomáš Durdík, PhD., bohužel ale již „in Memoriam“. Cenu za bývalého člena ČNK ICOMOS převzala z rukou ministra kultury Daniela Hermana paní Durdíková, vdova po panu profesorovi. Vzpomněli jsme s úctou na Tomáše a připomněli si jeho dílo.

Pozoruhodný úvodní příspěvek zástupce hostitele – Kanceláře prezidenta republiky – paní PhDr. Ivany Kyzourové, ředitelky odboru památkové péče KPR a úvodní projev prezidenta ČNK ICOMOS otiskujeme.

prof. Václav Girsa

prezident ČNK ICOMOS

Tisková zpráva ze dne 24. 4. 2015 k Mezinárodnímu dni památek a sídel 2015

Mezinárodní den památek a sídel - Španělský sál Pražského hradu

Projev prezidenta ČNK ICOMOS pana prof. Václava Girsy

Projev ředitelky OPP KPR paní PhDr. Ivany Kyzourové