Kulturní ráz a transformace

Kulturní ráz a transformace

Byl jsem po celý život kulturním optimistou. Umožňovalo to překonávat různá úskalí minulosti. V současné době se začínám bát. Nebezpečí nehrozí všude se stejnou intenzitou, mnohde se jeví být vše relativně v pořádku, což vytváří klamné sebeuspokojení. Vyjdu přirozeně z Prahy, města nejkrásnějšího a nejlíbeznějšího, jež je ohrožováno stále sílícími antikulturními tlaky. Umožňuje je relativně slabý památkový zákon bez prováděcího nařízení, jednostranné zrušení tzv. Horákovy vyhlášky, bez požadované adekvátní náhrady, nedostatek územního plánu historického jádra a navíc ještě nejistota v rozhodování a ideová zmatenost některých památkářů.

Proti souboru těchto negativních prvků nestojí vlastně žádný výrazně pozitivní. V současné době je pražská městská památková rezervace předmětem opětovných útoků, které si někdy počínají od samotného počátku nevybíravým, nesolidním způsobem. Příkladem za mnohé je vyobrazení na straně 5. čísla 5-6/1998 časopisu Fokus zachycující pomocí fotomontáže vztah nejmenší pražské rotundy sv.Longina a nově vznikajícího „Longin! Business Center“. Rotunda je tu programově předimenzována, takže pomalu převyšuje novostavbu. Stačí pohlédnout na postavičky chodců, proti nimž vystupuje rotunda jako monumentální architektura, do jejíhož vstupu by se dalo vjet automobilem.

Celý text presidenta ČNK ICOMOS JuDr. PhDr. Dobroslava Líbala, DrSc. o kulturním rázu a transformaci je k dispozici níže.

Kulturní ráz a transformace ke stažení ve formátu pdf (Adobe Reader)