Mezinárodní letní škola k barokní architektuře a umění

Mezinárodní letní škola

Na červenec letošního roku se na Broumovsku připravuje mezinárodní Letní škola k barokní architektuře a umění pod názvem „Barokní venkovské kostely v kontextu evropské kultury“.

Letní školu připravují Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Římskokatolická farnost v Broumově a občanské sdružení Omnium, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.

Organizátoři setkání chtějí otevřít prostor pro neformální mezioborovou diskusi o barokních venkovských kostelech v kontextu evropské kultury, zároveň iniciovat výměnu zkušeností mezi odborníky a studenty z oblastí dějin kultury, umění a architektury, dokumentace historických staveb a uměleckých děl, jejich ochrany a restaurování.

„Věříme, že Letní škola umožní navázat nové kontakty, rozvinout tvůrčí dialog mezi účastníky z různých zemí a usnadní tvorbu společných projektů“, poznamenal PhDr. Martin Mádl z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, hlavní organizátor tohoto setkání.

Nad Letní školou převzal v těchto dnech záštitu Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS). „Letní škola, zaměřená na téma barokní architektury a umění Broumovska je významnou, pro poznání a záchranu památek důležitou akcí a ČNK ICOMOS záštitu s radostí poskytl“, uvedl prof. Václav Girsa, president ČNK ICOMOS.

Účast přislíbili a do přípravy setkání se dále zapojují studenti, pedagogové a odborní pracovníci následujících vysokých škol a institucí: Institut für Kunstgeschichte, Ludwig-Maximilians-Universität, Mnichov; Institute of Art History, Záhřeb; France Stele Institute of Art History, Lublaň; Ústav dejin umenia Slovenskej akadémie vied, Bratislava; Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň; Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze; Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně; Katolická teologická fakulta a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

 

Barokní venkovské kostely v kontextu evropské kultury

Mezinárodní letní škola k barokní architektuře a umění

Místo:   Broumovsko

Termín: 5.-12.7.2015

 

Kontakt:

UDU AV ČR:          

PhDr. Martin Mádl, tel.: +420 222 222 144, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ČNK ICOMOS:      

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., tel.: +420 257 010 312, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Omnium z.s.:       

Ing. Jakub Děd, tel.: +420 739 385 928, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.omniumos.cz