Konference k EHD: 50. výročí ICOMOS a 51. výročí Benátské charty

Program konfernece 50. výročí ICOMOS a 51. výročí Benátské charty

Konference 50. výročí ICOMOS a 51. výročí Benátské charty

Český národní komitét ICOMOS pořádá v tradičním podzimním termínu, v rámci oslav Evropského dne památek (EHD), konferenci věnovanou 50. výročí založení Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) a 51. výročí zveřejnění základního a stále živého dokumentu ICOMOS, kterým je tak zvaná Benátská charta.

Číst dále > Konference k EHD: 50. výročí ICOMOS a...

Český národní komitét ICOMOS

Vítejte na oficiálních stránkách ČNK ICOMOS - Českého národního komitétu Mezinárodní rady památek a sídel. Mezinárodní rada památek a sídel (International Council on Monuments and Sites) je mezinárodní nevládní organizace sídlící v Paříži. Organizace se zabývá ochranou kulturního dědictví na celosvětové úrovni.

Mezinárodní oslava 50. výročí založení ICOMOS

Mezinárodní oslava 50. výročí založení ICOMOS

K výše uvedenému 50. výročí (ICOMOS byl založen v roce 1965 ve Varšavě) uspořádal polský národní komitét ve spolupráci s Mezinárodním sekretariátem ICOMOS a s podporou polského ministerstva kultury velkou mezinárodní oslavu spojenou s odbornou konferencí a s následným sezením prezidentů národních komitétů ICOMOS evropského regionu.

Oslavy konané v hlavním sále obnoveného královského zámku ve Varšavě se zúčastnilo předsednictvo ICOMOS International, velký počet prezidentů evropských i mimoevropských národních komitétů, polský ministr kultury, generální konzervátor památek Polska a řada významných osobností polské kultury a památkové péče. Oslav se dále zúčastnilo 130 zahraničních hostů z celého světa a více než 100 předních odborníků památkové péče.

Číst dále > Mezinárodní oslava 50. výročí založení...

Fenomén zpřístupněných hradů a zámků

Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. na konferenci

Projev Ing. arch. Mileny Hauserové, CSc. z ÚPP FA ČVUT

Projev byl přednesen dne 24. dubna 2015 ve Starém Purkrabství na Vyšehradě u příležitosti konference Hodnoty hradů a zámků České republiky

Vážené dámy, vážení pánové,

otevřít téma zpřístupněných hradů a zámků před zasvěceným auditoriem může být úkolem snadným i nesnadným.

Snadným potud, pokud se budeme chtít vzájemně znovu ujistit o oprávněnosti názoru, že máme na mysli mimořádně hodnotný soubor památkových objektů... Že máme na mysli unikátnost tohoto souboru, za kterou vděčí jak své vlastní kulturní hodnotě tak i důsledkům svého dramatické osudu v průběhu minulého století. Nemáme snad jiný druh památek, který by byl s takovou razancí vykořeněn ze svého přirozeného užívání a de facto převeden na dráhu muzejního exponátu. Budeme hovořit o souboru památek, který v důsledku souhry historických okolností nemá v míře autenticity v celém evropském prostoru obdobu. Věřím, že v těchto bodech snadno dospějeme názorové shody.

Méně souznění ovšem může nastat v okamžiku, kdy začneme reálně uvažovat, jak s tímto unikátním dědictvím zacházet. Jistěže tak, jak přísluší této nejvýraznější součásti našeho kulturního dědictví... Co to ale znamená?

Celý obsah přednášky Ing. arch. Mileny Hauserové CSc. ke stažení zde Fenomén zpřístupněných hradů a zámků

Subcategories