Konference Hodnoty hradů a zámků České republiky

Z konference Hodnoty hradů a zámků České republiky 2015

Tisková zpráva ČNK ICOMOS č. 4/2015 ze dne 24. května 2015

Konference Hodnoty hradů a zámků ČR se uskutečnila dne 23. dubna 2015 ve spolupráci ČNK ICOMOS, ÚPP FA ČVUT a Omnium z. s.

Dne 23. dubna proběhla ve Starém purkrabství na Vyšehradě v prostředí komorního sálu konference, pořádaná ČNK ICOMOS ve spolupráci s ÚPP FA ČVUT a Omnium z.s., které poskytla záštitu paní generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková. Akce vznikla za finanční podpory MK ČR. Konference se zúčastnilo téměř 50 návštěvníků, z toho 25 z NPÚ, 2 ze Slovenského národního komitétu ICOMOS, 4 kasteláni soukromých zámků, 2 účastníci z MK a minimálně 2 z ORP. Konference bezesporu přinesla řadu významných podnětů pro toto téma. Tiskovou zprávu o průběhu konference otiskujeme.

Číst dále > Konference Hodnoty hradů a zámků České...

Mezinárodní den památek a sídel 2015 - projev ředitelky OPP KPR

Ředitelka OPP KPR PhDr. Ivana Kyzourová

Projev ředitelky odboru památkové péče Kanceláře Pražského hradu

Projev byl přednesen dne 16. dubna 2015 ve Španělském sálu Pražského hradu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážení vzácní hosté,

je mi ctí, že jménem Kanceláře prezidenta republiky mohu zde ve Španělském sále přivítat vás, kteří se vytrvale zasazujete o regeneraci našich historických sídel. Starost o historické dědictví je projevem respektu k minulosti našich památek a výrazem víry v jejich budoucnost. Tato víra někdy překáží záměrům lidí, kteří mají méně osobní vztah k minulosti a neváhají památky i celé historické lokality zatěžovat přestavbami nebo novostavbami, které často sledují především komerční cíle a podle toho také vypadají. Ti, komu se jejich přístup nelíbí, jsou označeni za konzervativní, někdy dokonce zpozdilé odpůrce moderní architektury.

Číst dále > Mezinárodní den památek a sídel 2015 -...

Mezinárodní den památek a sídel 2015 - projev prezidenta ČNK ICOMOS

Prezident ČNK ICOMOS prof. Václava Girsa

Projev prezidenta Českého národního komitétu ICOMOS

Projev byl přednesen dne 16. dubna 2015 ve Španělském sálu Pražského hradu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel

Vážení a vzácní hosté, dámy a pánové, přátelé i milovníci památek,

Český národní komitét ICOMOS oceňuje činnost Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Provázání společných aktivit historických měst a obcí vytváří silný potenciál, který při záchraně a regeneraci památek hraje velmi významnou roli. Soustavná péče o historický ráz našich měst a vesnic je ale zodpovědností nás všech vůči dalším generacím – a protože se jedná o veřejný zájem, vyžaduje tato oblast setrvalou, všestrannou podporu ze strany státu.

Číst dále > Mezinárodní den památek a sídel 2015 -...

Mezinárodní den památek a historických sídel - 18. duben 2015

Mezinárodní den památek a sídel 2015 na Pražském hradě

 Tisková zpráva ČNK ICOMOS č. 2/2015 ze dne 24. dubna 2015

Mezinárodní den památek a historických sídel - vyhodnocení Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2014

U příležitosti mezinárodního dne památek a historických sídel se dne 16. dubna 2015 uskutečnil ve Španělském sále Pražského hradu slavností akt k předání cen za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón za rok 2014 a vyhlášení jednoho z měst Historickým městem roku 2014.

Číst dále > Mezinárodní den památek a historických...

Subcategories