Významné kauzy

ČNK ICOMOS navazuje na příklad svého zesnulého presidenta Dobroslava Líbala a vstupuje formou písemných memorand a upozornění a v krajních případech i medializací do všech jemu včas známých případů ohrožení hodnot významných památek, historických sídel či kulturní krajiny, především těch, které jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.

V posledních letech a v současnosti jde například o následující kauzy (abecedně):

Český Krumlov - problém otáčivého hlediště před letohrádkem Bellarie v zámecké zahradě

ČNK ICOMOS naprosto nebrání pokračování zdejší kulturně významné a velmi populární tradici divadla v přírodě. Současnou podobu divadelní scény s monstrózním hledištěm však považuje za naprosto neslučitelnou s mimořádnou hodnotou zahrady. Ztotožňuje se s požadavkem přemístění točny do bývalé zásobní zahrady v ose zámecké zahrady, případně na jiné místo v jejím sousedství.

Read more: Významné kauzy

Ke stanovisku ČNK ICOMOS se připojily další instituce a osobnosti

Dopis ministru kultury ČR ze dne 17.4.2015

Tisková zpráva ČNK ICOMOS č. 3/2015 ze dne 6. května 2015

Významné instituce a osobnosti se připojily ke stanovisku Českého národního komitétu ICOMOS ve věci otáčivého hlediště situovaného v zahradě zámku v Českém Krumlově

Řešení s umístěním nové letní scény v půdorysu unikátní českokrumlovské zahrady je zcela nepřijatelnou alternativou nejen pro odborníky památkové péče a znalce krajinářské a zahradní tvorby, ale též pro uznávané kapacity evropského formátu v oblasti architektonické tvorby, významná pedagogická a vědecká pracoviště.

Číst dále > Ke stanovisku ČNK ICOMOS se připojily...

Informace o památkách UNESCO

Na stránce se pracuje. V průběhu měsíce bude doplněn text se základními informacemi o památkách UNESCO.

Děkujeme za pochopení.

Stanovisko ČKA k zamýšlené výstavbě otáčivého hlediště v zahradě zámku v Českém Krumlově

Stanovisko České komory architektů

Také Česká komora architektů nesouhlasí s umístěním otáčivého hlediště v půdorysu zámecké zahrady a vyzývá politiky, aby respektovali nevyčíslitelnou hodnotu světové památky.

Historická barokní zahrada českokrumlovského zámku je zcela jedinečnou památkou zahradní architektury a významnou součástí celku, zapsaného na Seznamu přírodního a kulturního světového dědictví UNESCO.

Číst dále > Stanovisko ČKA k zamýšlené výstavbě...

Subcategories