Ke stanovisku ČNK ICOMOS se připojily další instituce a osobnosti

Dopis ministru kultury ČR ze dne 17.4.2015

Tisková zpráva ČNK ICOMOS č. 3/2015 ze dne 6. května 2015

Významné instituce a osobnosti se připojily ke stanovisku Českého národního komitétu ICOMOS ve věci otáčivého hlediště situovaného v zahradě zámku v Českém Krumlově

Řešení s umístěním nové letní scény v půdorysu unikátní českokrumlovské zahrady je zcela nepřijatelnou alternativou nejen pro odborníky památkové péče a znalce krajinářské a zahradní tvorby, ale též pro uznávané kapacity evropského formátu v oblasti architektonické tvorby, významná pedagogická a vědecká pracoviště.

Číst dále > Ke stanovisku ČNK ICOMOS se připojily...

Stanovisko ČKA k zamýšlené výstavbě otáčivého hlediště v zahradě zámku v Českém Krumlově

Stanovisko České komory architektů

Také Česká komora architektů nesouhlasí s umístěním otáčivého hlediště v půdorysu zámecké zahrady a vyzývá politiky, aby respektovali nevyčíslitelnou hodnotu světové památky.

Historická barokní zahrada českokrumlovského zámku je zcela jedinečnou památkou zahradní architektury a významnou součástí celku, zapsaného na Seznamu přírodního a kulturního světového dědictví UNESCO.

Číst dále > Stanovisko ČKA k zamýšlené výstavbě...

Subcategories