Ke stanovisku ČNK ICOMOS se připojily další instituce a osobnosti

Dopis ministru kultury ČR ze dne 17.4.2015

Tisková zpráva ČNK ICOMOS č. 3/2015 ze dne 6. května 2015

Významné instituce a osobnosti se připojily ke stanovisku Českého národního komitétu ICOMOS ve věci otáčivého hlediště situovaného v zahradě zámku v Českém Krumlově

Řešení s umístěním nové letní scény v půdorysu unikátní českokrumlovské zahrady je zcela nepřijatelnou alternativou nejen pro odborníky památkové péče a znalce krajinářské a zahradní tvorby, ale též pro uznávané kapacity evropského formátu v oblasti architektonické tvorby, významná pedagogická a vědecká pracoviště.

Číst dále > Ke stanovisku ČNK ICOMOS se připojily...

Stanovisko k otáčivému hledišti v zahradě zámku v Českém Krumlově

Otáčivé hlediště v Českém Krumlově

Historická zahrada zámku v Českém Krumlově je architektonickou a uměleckou památkou mimořádné hodnoty. Patří ke kvalitativně nejcennějším částem území, které je zaspáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Český komitét ICOMOS se vzhledem k hodnotě památky od počátku jednoznačně stavěl proti umístění otáčivého hlediště přímo na jejím území. , Hlediště, dimenzované dnes pro 600 diváků, dle našeho názoru poškozuje chráněný statek fyzicky. Škody vznikly již při jeho výstavbě realizované v roce 1993 bez souhlasného závazného stanoviska ministerstva kultury ČR a řádného stavebního povolení, aniž byl proveden a dokumentován předstihový archeologický výzkum.

Číst dále > Stanovisko k otáčivému hledišti v...

Subcategories